– Ble aldri styrebehandlet

OVERRASKET OVER PROSESSEN: Marie Lexow.

Forleggerforeningens "Praksis for royalty og realisasjon" ble ikke styrebehandlet i foreningen. – Jeg ble veldig overrasket da jeg så dette publisert, sier forlagssjef og styremedlem Marie Lexow,

10. mars ble retningslinjene «Praksis for royalty og realisasjon» publisert på Forleggerforeningens nettsider. Da hadde bølgene gått høyt rundt disse sakene siden tidlig i januar, og Forleggerforeningens og forlagenes klarlegging og tolkning hadde vært etterspurt i nesten to måneder. Også foreningen fastslo i sin ingress at dette hadde vært en turbulent affære: «Etter offentlig debatt der en rekke påstander er fremsatt om hvordan dagens normalkontrakter skal forstås, publiserer Forleggerforeningen nå anbefalt praksis», hvor man innledningsvis også meddeler at «Forlaget lever av forfatternes åndsverk, og må ivareta forfatterens tillit med respekt og omsorg.»

– Skremmende retning

Forleggerforeningens klargjøring, eller retningslinjer, støttet langt på vei opp under praksis hos forlagene som hadde vært omtalt og omdiskutert i media. Reaksjonene fra motparten uteble ikke:

– At Forleggerforeningen går så langt uten forutgående samtaler med forfatterforeningene, vitner om en helt ny praksis fra Forleggerforeningen og det å avtale seg bort fra avtalt royalty underminerer det kollektive avtaleverket, slo Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik fast, og la til: – Dette er en helt ny skremmende retning fra Forleggerforeningen.

Advokat Hans Marius Graasvold, som representerer flere av skribentorganisasjonene samt enkeltforfattere, blant dem Unni Lindell og hennes krav mot Aschehoug, reagerte på Forleggerforenings soloutspill uten forutgående dialog med organisasjonene: – Dette med påstander, en forståelse, og en argumentasjon som det er lett å finne både feil og svakheter i. Dette vil jeg karakterisere som svært illojalt overfor skribentorganisasjonene, som man i mange tiår har hatt disse avtalene samme med.

– Ble veldig overrasket

For de fleste utenforstående har «Praksis for royalty og realisasjon» fremstått som et utspill Forleggerforeningen har samlet seg om. Gårsdagens rundspørring BOK365 har gjort hos flere sentrale forlag viser at  Forleggerforeningens retningslinjer ikke synes å være helt i tråd med disse forlagenes praksis. Tilbakemeldingene fra disse er unison: – Nei, vi rører ikke royaltyprosenten.

Heller ikke rundt styrebordet i Forleggerforeningen synes enigheten å være unison:

– Nei, disse retningslinjene har ikke vært styrebehandlet, sier Marie Lexow til BOK365. Hun er forlagssjef i Memo Forlag, tillegg til å være styremedlem i foreningen.

– Burde de ikke vært det?

– Jo, det burde de. Jeg ble veldig overrasket da jeg så dette publisert, sier Lexow.

Lexows historiefortelling blir også bekreftet av to av de øvrige styremedlemmene i Forleggerforeningen.

– Grundig behandlet

Direktør i Forleggerforeningen, Heidi Austlid, avviser at foreningens behandling har vært mangelfull:

– Dette er retningslinjer som er solid forankret i Forleggerforeningens organer, sier Austlid.

– Men retningslinjene har ikke vært oppe i styret?

– Vi kommenterer ikke våre interne prosesser, ut over at dette har vært grundig og bredt behandlet.