Utspill møter sterke reaksjoner

Advokat Hans Marius Graasvold (foto: Advokatene Graasvold & Stenvaag)

Forleggerforeningens forsøk på klargjøring av normalkontrakten møter sterk motbør fra advokat og forfatterforeningene.

Diskusjonen rundt royalty og hvordan dagens normalkontrakter skal forstås, har gått heftig mellom forfattere og forlag de siste ukene og månedene. Før helgen kom Forleggerforeningen med en klargjøring av sin forståelse på hvordan normalkontraktens betingelser om royaltysats ved realisasjon skal forstås.

Les hele saken: Forleggerne med royalty-oppklaring

Striden om forståelsen av disse royaltysatsene har pågått siden 2018. I begynnelsen av februar i år sendte Forfatterforbundet, sammen med Norske Barne- og Ungdomsforfattere (NBU), senere med tilslutning fra Forfatterforeningen, brev til Forleggerforeningen med krav om at det nedsettes et tvistemålsutvalg for å løse konfliktene rundt realisasjonskravene. Dette er noe Forfatterforbundet og NBU har krav på etter sine foreningskontrakter med forleggerne.

Forleggerforeningen har ifølge forfatterorganisasjonene ikke svart på henvendelsen. I stedet offentliggjør foreningen nå sin egne forståelse av hvordan bestemmelsene skal tolkes. Dette skaper sterke reaksjoner.

Umusikalsk

Advokat Hans Marius Graasvold representerer flere av skribentorganisasjonene samt enkeltforfattere, bl.a. Unni Lindell og hennes krav mot Aschehoug. Graasvold karakteriserer utspillet fra Forleggerforeningen slik:

– Det naturlige ville vært å først svare på henvendelsen fra skribentorganisasjonene. Det har man valgt å ikke gjøre. I stedet presenterer man sin egen forståelse av normalkontrakten. Dette med påstander, en forståelse, og en argumentasjon som det er lett å finne både feil og svakheter i. Dette vil jeg karakterisere som svært illojalt overfor skribentorganisasjonene, som man i mange tiår har hatt disse avtalene samme med.

Underminerer det kollektive avtaleverket

Lederen av Forfatterforeningen, Heidi Marie Kriznik, er opprørt:

– At Forleggerforeningen går så langt uten forutgående samtaler med forfatterforeningene, vitner om en helt ny praksis fra Forleggerforeningen og det å avtale seg bort fra avtalt royalty underminerer det kollektive avtaleverket, slår Kriznik fast på Forfatterforeningens hjemmeside.

Lederen i Forfatterforeningen forventer at forlag forholder seg til normalavtaleverket og ikke åpner opp for å avtale seg bort fra det kollektive avtaleverket ved alt kampanjesalg slik Forleggerforeningen fremstiller det i sitt utspill.

– Dette er en helt ny skremmende retning fra Forleggerforeningen, avslutter Kriznik.

Krever opprydning

Leder av Forfatterforbundet, Eystein Hanssen, er krystallklar på at de urettmessigheter som han mener nå er dokumentert er forhold som det snarest må ryddes opp i. Når så er sagt, åpner Hanssen også for snarlige samtaler mellom de tre forfatterforeningene og forleggerne:

– Få er tjent med at vi skyter på hverandre, nå er det på tide å sette seg ned og snakke med hverandre. Vi er en relativt ny aktør, men vi har tatt initiativ til en snarlig dialog med Forleggerforeningen.  Dette er et initiativ som de to andre foreningene støtter.