– De har fremprovosert oppsigelsen

Jørn Lier Horst (foto: Anton Soggiu)

– Gyldendal har undergravd Bokavtalen ved å holde meg og andre forfattere utenfor Storytel, sier Jørn Lier Horst, som mener han har tapt en million bare siden han sa opp lydbokavtalen i oktober.

Rettssaken mellom Gyldendal/Lydbokforlaget og Jørn Lier Horst ruller videre i Oslo tingrett: I dag var det hovedpersonen selv, Jørn Lier Horst, som var i ilden. Eks-politietterforskeren har 60 bøker på samvittigheten, hvorav 58 utgitt som lydbøker, han ble gift med Gyldendal i 2004 og skilt i 2018 – da han startet Horst Capitana og barnebokforlaget Canoa, som ble fusjonert inn i Strawberry Publishing.

Det var da Horst fikk innsyn i noen omsetningstall som fanget hans interesse:

– Capitana har ingen bindinger verken til Fabel eller Storytel og kunne derfor levere til begge strømmetjenestene. Jeg så ganske raskt at jeg hadde om lag tre ganger så mange lyttere og tre ganger så høy inntekt på den samme lydboka i Storytel som i Fabel, forklarte Horst i tingretten i dag.

Milliontap?

– Da Storytel ble etablert i 2014, forventet jeg at det ville åpne seg en ny distribusjonskanal for mine lydbøker. Det skjedde ikke. Beskjeden var at Lydbokforlaget var i ferd med å etablere en egen strømmetjeneste. Og den kom jo i 2017. Samme år kom protokolltilførselen i Bokavtalen om at skaffe- og leveringsplikten også skulle gjelde for strømmetjenester. Jeg og andre forventet da full spredning, sa Horst.

Hva Horst mener han kan ha tapt gjennom disse årene, fikk vi bare antydningsvis presentert i dag. Med Horsts multiplikasjonstabell er det snakk om atskillige millioner:

– Det å beregne tapet ved å ikke ha vært tilgjengelig på Storytel gjennom alle disse årene, er et regnestykke med veldig mange ukjente variabler. I oppstartsåret til Fabel, 2017, mottok jeg 235 000 kr i royalty. Bruker vi tregangeren på dette på Storytel, kan jeg ha gått glipp av 700 000 det året. Fire år senere har jeg fremdeles ingen omsetning fra Gyldendal-bøkene i Storytel – og deres omsetning er firedoblet siden den gangen.

«Konservativt anslag»

Jørn Lier Horst presiserte at han ikke er ute etter å få kompensert alle disse årene:

– Det er ikke tapet fra 2017 jeg krever erstatning for, men tapt inntekt fra Storytel fra oppsigelsesdato 29. oktober i fjor. Storytel ville først ta inn bøkene, men måtte deretter snu. Jeg kan gjøre et begrunnet overslag per måned, bygget på at Fabel-inntekten min i november og desember faller med 80 000 per måned. Hvis jeg konservativt anslår at jeg ville tjent dobbelt så mye i en strømmetjeneste som er tre ganger så stor, snakker vi om 160 000 kroner per måned. Med togangeren i stedet for tregangeren ender vi på 960 000 gjennom dette siste halvåret, fastslo Horst i retten, og la til:

– Handler egentlig ikke om penger. Alle forfattere har et ønske om å bli lest av flest mulig. At mitt eget forlag, Gyldendal, hindrer meg i å nå ut til flest mulig lesere, synes verken jeg eller de andre forfatterne som sa opp avalen, at er akseptabelt. Derfor vi begynte å se oss om etter muligheter for å komme oss ut av kontraktene, ta tilbake rettighetene og spre disse til flest mulig.

Bokstav eller intensjon?

Saken kretser rundt åtte lydbøker som Jørn Lier Horst har spilt inn nye utgaver av, men som Gyldendal og Lydbokforlaget mener de fortsatt har rettighetene til. Lydbøkene er lagt ut for salg og strømming. Horst mener hans oppsigelse av disse lydbokavtalene er gyldige, ettersom forlaget ikke har solgt de 300 cd-ene årlig som kontrakten krever. Gyldendal/Lydbokforlaget mener at det blir feil å tolke avtalen slik i dag, etter som cd-er ikke lenger er gangbart format – og at de har opprettholdt aktivitetsplikten gjennom andre digitale lydformater.

Gyldendal/Lydbokforlagets advokat John S. Gulbrandsen presset Horst hardt og spurte gjentatte ganger om hva han trodde var intensjonen med punktet om de 300 cd-ene. Horst svarte da at han forsto Gulbrandsen ønsket at han skulle si at dette handlet om at dette kunne byttes ut med forlagets aktivitet, men repliserte:

– Det grunnleggende problemet er at forlagene mener kontrakten skal gjelde for noe annet enn hva man har skrevet under på – en for oss forfattere annen og ukjent betydning. Det synes jeg er underlig.

– Lilleengen formulerte oppsigelsen

Advokat Mathias Lilleengen – som representerer Forleggerforeningen som er saksøkerne Gyldendal og Lydbokforlagets partshjelper i rettssaken – havnet ufrivillig på begge sider at bordet i dag:

– Lilleengen skisserte løsningen om hvordan disse lydbokavtalene kunne sies opp. Oppsigelsen vi sendte til Lydbokforlaget og Gyldendal, er formulert av Mathias Lilleengen.

UFRIVILLIG I SENTRUM: Mathias Lilleengen.

Dette skal Lilleengen ha gjort i egenskap av rådgiver for medlemsforlag i Forleggerforeningen. Strawberry var da medlem i Forleggerforeningen, men meldte seg senere ut.

– Har aldri snakket med Horst

Mathias Lilleengen reagerer kraftig på Jørn Lier Horst forklaring og sier til Bok365 at dette er feil:

– Som det kom frem i utspørringen av Horst, så har jeg aldri snakket med Horst før. Horst baserer seg på informasjon fra forlaget sitt, Strawberry ved Magnus Rønningen. Jeg har ikke rådet Horst eller noen andre til å si opp Lydbokkontrakten.

Forleggerforeningens styreleder Edmund Austigard forklarte dessuten følgende i retten:

– Medlemsforlagene har rett å få gratis hjelp tre timer juridisk bistand, og Strawberry brukte denne rettmessige muligheten. Hadde ikke Lilleengen gitt dem råd, ville det nærmest være å betrakte som tjenesteforsømmelse.

– En slagmark

Austigard måtte selv tåle spørsmål ikke bare om sin rolle som styreleder i Forleggerforeningen, men som administrerende direktør i Samlaget:

– Hvordan ville du reagert hvis to tredeler av markedet ikke ble utnyttet, ville Horsts advokat Jon Wessel-Aas vite.

Austigard vegret seg for å svare konkret på dette spørsmålet, men repliserte at forfattere gjennom normalkontrakten overlot ansvaret for det kommersielle til forlagene.

EDMUND AUSTIGARD: – En slagmark.

Senere i forklaringen svarte han bekreftende på at Samlaget hadde avtale med alle strømmetjenestene, selv om det kunne være tøffe tak underveis:

– Dette er en slagmark. Vi skal ikke være naive. Men vi ønsker at våre forfattere skal ha en bredest mulig distribusjon, sa Austigard.

– Det kan ikke være så vanskelig

Jørn Lier Horst er klar på hvem han mener har skyld i slaget han nå befinner seg midt oppe i:

– Gyldendal og Lydbokforlaget har selv fremprovosert denne oppsigelsen, ved å holde meg og andre forfattere ute fra Storytel. Det ble beskrevet i går hvor vanskelig disse forhandlingene er. Men forhandlingene som ble beskrevet da, handler om normalkontrakten for strømming. Hva det her dreier seg om, er forretningsavtalen mellom Gyldendal og Storytel. Den kan ikke være så vanskelig. Andre forlag har fått til det samme. Nå får vi høre at avtalen mellom Lydbokforlaget/Gyldendal og Storytel plutselig er på plass, og at de bare kan velge som de lyster. Men bøkene er fremdeles ikke å finne hos Storytel.

Undergraver Bokavtalen

Horst har selv måttet tåle temmelig kraftig skyts de siste månedene:

– Jeg er blitt beskyldt for å rasere en effektiv kulturpolitikk og et avtaleverk som har bygget opp det som er blitt omtalt som et av verdens beste økosystemer for litteratur. Det er slik argumentasjon som går igjen. Jeg er enig i at det norske systemet er et av verdens beste, men dette hviler også på en bokavtale som skal gi norske forfattere tilgang til hele bokmarkedet, sa Horst i retten, og la til: -Helt siden 2017 har Gyldendal og Lydbokforlaget undergravd denne bokavtalen ved å holde meg og andre forfattere ute fra konkurrentens strømmetjeneste, og på den måten bygget opp Fabel til den suksessen det har blitt – på økonomisk bekostning av forfatterne sine.

– Kom som en overraskelse

OVERRASKET: Ann-Kristin Vasseljen.

Dagen i rettssalen ble innledet med forlagssjef Ann-Kristin Vasseljen i Lydbokforlaget. Vasseljen forklarte at Horsts oppsigelse i april i fjor kom som en overraskelse – og at hun særlig reagerte på begrunnelsen om manglende aktivitet:

– Jeg ble overrasket over at han brukte akkurat dette. Jørn Lier Horst er en av forfatterne vi har jobbet mye med, og vi har brukt betydelige markedsføringsmidler på ham som en av våre bestselgerforfattere.