Piratkopier i omløp?

Lydbokopprør
LYDBOK-OPPRØR: Fra venstre Tom Kristensen, Jørn Lier Horst, advokat Jon Wessel-Aas, Unni Lindell og Tom Egeland (foto: Magne Risnes)

Dobbeltsalg av utgiverrettigheter er ulovlig, og meget uheldig for bokbransjens omdømme, hevder Lydbokforlaget. Dette avviser Jørn Lier Horst som har begge forfatterforeningene i ryggen.

Lyd- og strømmesaken ruller videre. Før helgen frigjorde Strawberry Publishing de første ni titlene med nyinnspillinger av lydbøker fra Jørn Lier Horst. Titlene ble i første omgang kun plukket opp av Vigmostad & Bjørke eide Ebok.no for stykksalg og som strømmeprodukt via Ebok.no Pluss.

Syv forfattere har varslet at de tar tilbake lydbokrettighetene til egne titler utgitt på Lydbokforlaget (Gyldendal og Aschehoug) før 2016. Til sammen dreier det seg om over 80 titler. Disse rettighetene har forfatterne tilbudt Strawberry Publishing, som har takket ja og startet nyinnspilling av bøkene.

«Krenkelsen er forsettlig»

Disse karakteriserte Lydbokforlaget-sjef Ann-Kristin Vasseljen som «piratkopier i omløp». Lørdag sendte hun brev til Vigmostad&Bjørke, Strawberry Publishing og Jørn Lier Horst – sistnevnte er pådriver for de syv forfatterne som har gjort opprør. I brevet skriver Vasseljen blant annet:

«Som tidligere påpekt, har forfatteren (/du) ikke rett til å ta tilbake rettighetene til disse utgivelsene. Dobbeltsalget av utgiverrettigheter er ulovlig, og meget uheldig for bokbransjens omdømme.  Vi gjør oppmerksom på at ulovlig salg sanksjoneres med erstatning. Ved utmåling av erstatningen vil det bli vektlagt at krenkelsen er forsettlig.»

– Støttes av foreningene

Til dette svarer Jørn Lier Horst følgende på e-post:

«Etter at jeg tilbakekalte lydbokrettighetene 29. april har jeg hatt en gjennomgang av avtaleverket med leder og generalsekretær i Forfatterforeningen, Mette Møller og Heidi Marie Kriznik (begge på kopi). Foreningen støtter min vurdering av avtalen. Jeg har også engasjert advokat Jon Wessel-Aas som har gjort en selvstendig vurdering og kommet fram til samme konklusjon. Jeg har videre hatt møte med Eystein Hanssen (kopi), leder av Forfatterforbundet, som også støtter retten til oppsigelse. Jeg har derfor inngått ny lydbokavtale med Strawberry Publishing.»

«Skadelig for bransjen»

Lydbokforlagets sjef Ann-Kristin Vasseljen er etter det BOK365 erfarer, opptatt av å komme frem til en løsning på saken. Samtidig advarer Vasseljen om at en uthuling av rettigheter og normalkontrakter vil være skadelig for bransjen som helhet:

– At Jørn Lier Horst og Strawberry Publishing bruker en utdatert bestemmelse for å øke verdien av backlisten til dette forlaget som Jørn og Peter Stordalen eier sammen, bidrar neppe til å styrke norsk litteratur, sier Ann-Kristin Vasseljen til BOK365.

Kan ende i Namsretten?

Strawberry Publishing viser på sin side til at forlaget har inngått kontrakter med forfatterne, som hevder sitte på egne rettmessige lydbokrettigheter. Alle eventuelle forhandlinger må dermed bli å skje mellom Lydbokforlaget og forfatterne selv.

Låser situasjonen seg fast i disse posisjonene, kan det hele ende i Namsretten for en juridisk holmgang. Det vil i så fall være en ny og trolig lite ønskelig situasjon å havne i for norsk forlagsbransje.

– Fortsetter treneringen

– Det som faktisk er dårlig for bokbransjens omdømme er Lydbokforlagets åpenbare misbruk av deres forfatteres rettigheter. Hvis de hadde trodd på sine egne påstander hadde de saksøkt oss for lengst, de bare fortsetter sin trenering, sier Jørn Lier Horst til BOK365.

Administrerende direktør i Forleggerforeningen, Heidi Austlid, har nå bedt Kulturdepartementet og Abid Raja om «nødhjelp» med den tilsynelatende gordiske knuten: strømmeproblematikken i det store.

Les også: Lydbok-leven i Sherwoodskogen