Sjekkliste for kjøp av tegneserier

Illustrasjon: Jenny Jordahl

Mange ønsker å kjøpe eller utgi tegneserier, men er usikre på hvordan man går frem.

Nå har ildsjeler i det norske tegneseriemiljøet laget en oversiktlig nettside på grafill.no med tips om hvordan man bestiller tegneserier til ulike formål.Nettsiden er både informativ om spennvidden til alt tegneserier kan brukes til, og den gir bestillere tips til hvordan man kan legge opp til en ryddig og oversiktlig prosess.

Jenny Jordahl (Foto: Vidar Schiefloe)

– Vi tror en del av forklaringen til lave priser i tegneseriebransjen, ligger i at oppdragsgiver ikke har kjennskap til arbeidet som inngår i å lage tegneserier, sier Jenny Jordahl, en av initiativtakerne til sjekklisten.

– Tegneserier prises ofte som illustrasjon, men er jevnt over mer arbeidskrevende. Vi ønsket å opprette en nettside med nyttige tips og råd til oppdragsgivere, som ønsker å kjøpe en tegneserie. Målet er å skape en god forståelse av hva det er hen kjøper og betaler for, og vise hva tegneserieskapere selger og tar betalt for. En bevisstgjøring vil også være med på å profesjonalisere egen bransje, poengterer Jenny.

Innholdet er rettet mot tre grupper; de som skal bestille en tegneserie til et spesifikt formål, de som jobber i forlag og skal utgi en tegneserie, og de som skal skrive manus til tegneserier.

Nettsiden er også ment som et godt tilskudd til Grafills sjekkliste for illustrasjonsoppdrag.

Gå til Sjekkliste for kjøp av tegneserier