NFFO-stipender til ukrainske forfattere

Pen Ukrainas leder Tetyana Teren sammen med lederen av NFFOs internasjonale komité, Jørgen Lorentzen (t.v.) og NFFOs styreleder Aage Borchgrevink etter at samarbeidsavtalen ble underskrevet på Lillehammer.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening lanserer nå et stipendprogram i Ukraina, der ti forfattere får 5000 euro i støtte hver.

Bakgrunnen er den akutte krigssituasjonen Ukraina befinner seg i, forteller Bernhard L. Mohr, sakprosaforfatter og initiativtager til stipendprogrammet, som er utviklet i samarbeid med Pen Ukraina.

– Gjennom disse arbeidsstipendene vil ukrainske sakprosaforfattere bli bedre posisjonert til å dokumentere samtiden og krigen. Det å ha rikelig med samtidsskildringer vil ha stor betydning for det ukrainske samfunnets behandling av krigstiden, for sivilsamfunnet generelt og for demokratiutviklingen i landet. Dette er bøker vi trenger som vitnesbyrd, for å bearbeide det ukrainerne går gjennom nå, og for senere, sier Mohr.

Inviteres til Norge

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) har i flere tiår drevet internasjonale prosjekter for å støtte ytringsfrihet og bidra til bedre arbeidsforhold for kolleger andre steder i verden. I likhet med norske bokprosjekter NFFO støtter, skal stipendene være tilknyttet konkrete bokprosjekt. Søkerne må levere en detaljert prosjektbeskrivelse og ha en intensjonsavtale med et ukrainsk forlag.
Disse vil bli nøye vurdert av en felles ukrainsk-norsk jury. Fra ukrainsk side bidrar flere kjente forfattere, oversettere og litteratureksperter. Fra norsk side deltar Bernhard L. Mohr og UiO-professor og sjakkforfatter Atle Grønn.

Noen av stipendmottakerne vil i etterkant bli invitert til Norge for å formidle bøkene sine også til et norsk publikum.

– Stipendprogrammet skal også hjelpe norsk offentlighet til å bli bedre kjent med det ukrainske samfunnet og med ukrainsk kultur, sier Mohr.

– En av NFFOs kjerneoppgaver

NFFOs styreleder Aage Borchgrevink er glad for å se prosjektet bli realisert, med stipender og utlysning allerede i år.

– I fjor møtte jeg den ukrainske forfatteren Viktoria Amelina i Lillehammer på WExFo, den årlige internasjonale ytringsfrihetskonferansen som NFFO er med å arrangere. Noen uker senere ble hun drept i et russisk angrep på en restaurant nær fronten i Ukraina. Antagelig angrep russerne stedet fordi de visste at det var et samlingspunkt for journalister og hjelpearbeidere.

Han sier videre:

– Å støtte ytringsfriheten er en av NFFOs kjerneoppgaver. Internasjonal solidaritet er noe foreningen har vært opptatt av i lang tid. Dette prosjektet er et strålende eksempel på det og noe vi alle kan være stolte av. Jeg synes dette er et strålende initiativ av Bernhard og resten av internasjonal komite – med et prosjekt som kanskje kan vokse seg enda større med tiden.

Pen Ukrainas leder Tetyana Teren sier følgende om NFFOs støtteprosjekt:

– Etter Verdighetsrevolusjonen og starten på Russlands krig mot Ukraina i 2014 har ulike sakprosasjangrer – dagbøker, reportasjer, essays, intervjuer, biografier, undersøkelser – blitt særdeles viktige i Ukraina. Det er dokumentarsjangrene som raskest og med størst nøyaktighet fanger opp historier om krig og motstand.

– Og etter fullskalainvasjonen av Ukraina i 2022, ble sakprosaen blitt enda viktigere, fordi den hjelper oss med å samle bevis, dokumentere krigsforbrytelser og å fortelle historiene om menneskene vi har mistet og de som kjemper for vår frihet. Sakprosaen gir også en stemme til ukrainere verden over og en mulighet til å forklare bakgrunnen for krigen og å formidle lidelsene som det ukrainske samfunnet går gjennom som følge av Russlands aggresjon, sier Tetyana Teren.