Sørskaar ny sjef i Bokklubben

Erlend Sørskaar

Erlend Sørskaar er ansatt som ny administrerende direktør i De norske Bokklubbene.

Erlend Sørskaar (f.1971) overtar etter Ingeborg Volan som fra i dag av er på plass som ny direktør i Gyldendal Litteratur.

Sørskaar har arbeidet i Bokklubben siden 2000. I 2015 ble han utnevnt til stillingen som redaksjonssjef, en stilling han siden har innehatt.

Bokklubben, eid med like andeler av Gyldendal og Aschehoug, har i dag åtte ansatte, og i underkant av 100 000 medlemmer.  Omsetning utgjorde i fjor 104 millioner kroner, noe som resulterte i et nettoresultat i form av et underskudd på 4 millioner kroner. I vår er følgelig staben blitt redusert med flere årsverk. Sørskaar er like fullt optimist og sier til Bok365 at han gleder seg til å ta fatt på utfordringene i lederjobben:

– Vi går nå inn i en hektisk sesong, der vi gleder oss over forlagenes høst-titler og at vi for tiden opplever flere nye medlemmer enn på svært lenge. Tilbakemeldingene fra medlemmene er også svært positive, forsikrer Bokklubbens nye administrerende direktør Erlend Sørskaar.