puge

samle, skrape sammen (penger). Likesom pugge «lære utenat, lære mekanisk, terpe» av lavtysk puken, som er beslektet med middelhøytysk póken «stikke med en kniv» og engelsk poke «stikke, rote i», som er avledet av middelhøytysk pók «dolk» (Nielsen, Katlev, Barnhart).