haud

nest beste karakter til embetseksamen. Av latin haud illaudabilis «ikke urosverdig». Haud «ikke» kan være beslektet med walisisk gau «falsk». Illaudabilis er sammensatt av in– «ikke, u-» + laudabilis «rosverdig», avledet av laudare «rose, prise», kanskje beslektet med lånordet lied. (de Vaan, Matasovic).