nisse

i nordisk folketro et overnaturlig vesen som holder til i nærheten av mennesker, særlig i uthusene på garden, og representert som en liten, gråkledd mann med rød topplue og langt skjegg; julenisse. Av guttenavnet Nils, Nikolai, av gresk Nikólaos som bygger på níke «seier» + láos «folk» som også har gitt lånordene leg, lek og liturgi. Både níke og láos er uten kjent etymologi (Katlev, Chantraine).