Ønsker forfatter-innspill til ny avtale

Leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

Eystein Hanssen og Forfatterforbundet ønsker å kartlegge skjønnlitterære forfatteres synspunkter og ønsker i arbeidet med ny normalkontrakt.

– Det er viktig for oss at vi har et best mulig grunnlag i arbeidet med ny normalkontrakt. Derfor er det sentralt for oss at et bredt lag av forfattere blir hørt – enten de er med i en forening eller ikke, sier Eystein Hanssen.

Forfatterforbundets forhandlingsutvalg har hatt regelmessige møter med Forleggerforeningen siden august. Forhandlingene beveger seg nå inn i en fase der forhandlingsutvalget vil ha nytte av å vite hva forfatterne tenker om sentrale temaer. De har derfor utarbeidet en spørreundersøkelse beregnet på alle landets skjønnlitterære forfattere.

Ønsker å nå flest mulig

– Vi har allerede sirkulert en spørreundersøkelse til sine egne medlemmer. Responsen på den er god, men fordi en normalkontrakt er noe alle forfattere vil måtte forholde seg til uavhengig av organisasjonstilhørighet, gjør Forfatterforbundet nå undersøkelsen tilgjengelig i en åpen versjon.

Undersøkelsen er tilgjengelig her. Denne krever en viss registreringsprosess, for å kvalitetssikre det hele:

– Selv om undersøkelsen er åpen for alle forfattere, må vi faktisk kunne forsikre seg om at respondentene faktisk er forfattere, sier Hanssen. – For å svare på undersøkelsen må man oppgi en gyldig e-postadresse. Der får respondenten tilsendt en kode som brukes til å aktivisere skjemaet. Kun svar med fullt navn blir registrert. Svarene blir behandlet fortrolig og i henhold til Datatilsynets retningslinjer. Informasjon om respondenten blir slettet senest etter fire uker.

– Ønsket å se på helheten

– Vi kommer også til å sende undersøkelsen forfatterklubbene i de store forlagene, og be dem distribuere til sine medlemmer, sier Hanssen.

– Har det vært noen dialog med Forfatterforeningen underveis?

– Vi flagget allerede i våres at vi ønsket å starte forhandlinger om en ny normalkontrakt og spurte de andre organisasjonene i den såkalte realisasjonssaken om de ville være med.  Forfatterforeningen kommuniserte da til oss at de ønsket å ha fokus på realisasjonsproblematikken, mens vi ønsket å se på hele avtalen. Det er naturlig å gjøre dette parallelt med at vi nå skal utforme en ny boklov – slik at vi ikke kun ender opp med å tilpasse en normalavtale i etterkant. Forfatterforeningen er hjertelig velkomne til å være med i denne prosessen videre.

– Hva er det først og fremst dere ønsker av innspill fra landets forfattere?

– Vi ønsker innspill på mange områder. To av punktene som står sentralt er hvor omfangsrik en normalkontrakt bør være med tanke på hva som overdras og hvor lenge, samt royaltyberegningen – om forfatterne er åpne for å beregne ut fra forlagsinntekten, gitt at vi skulle komme opp med en vanntett modell, sier Eystein Hanssen, og legger til: – Så er vi overordnet opptatt av å få en normalavtale som er strammere, enklere og mindre omfangsrik enn i dag.

Barn og ungdom neste?

Forfatterforbundet organiserer også barne- og ungdomsbokforfattere. Forfatterforbundet vil derfor delta i forhandlinger om en ny normalkontrakt på dette området, når disse kommer i gang.

– Her er det selvsagt naturlig at vi samarbeider med NBU, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, som organiserer flest forfattere i denne opphavergruppen, avslutter Hanssen.

Forfatterforbundets forhandlingsutvalg består av leder Eystein Hanssen, nestleder Trond Vernegg og LO-advokat Lars Christian Fjeldstad.