Null til barns lesing 

MED OPKLARING: Heidi Austlid og Forleggerforeningen (Foto: Kristin Hefte)

Forleggerforeningen er svært skuffet over manglende bevilgninger til skolebibliotek og læremidler i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet inkluderer tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2021.

Forleggerforeningen mener lesing for barn og læremidler nedprioriteres.  

– Det er dramatisk at regjeringen ikke prioriterer god tilgang til bøker og litteratur til barn og unge. Det er helt avgjørende om alle barn skal få like muligheter til kunnskap og utvikling. På tross av tverrpolitisk enighet om at lesing er viktig, bevilger regjeringen null til læremidler, og null for å følge opp sin egen barne- og ungdomskulturmelding, sier adm.direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid:

– Når vi vet at barn og unge leser dårligere og mindre enn før, er det kritisk at lesing skvises. Dette var regjeringens siste sjanse til å innfri løftene fra barne- og ungdomskulturmeldingen.   

Nesten ingen skolebibliotek får nye bøker  

Austlid mener elevenes rett til skolebibliotek blir lite verdt om barna bare finner få og gamle bøker der. Norge har 2500 grunnskoler, men dagens forsøksordning med innkjøp til skolebibliotek dekker bare 200 skolebibliotek.  – Forleggerforeningen vil at alle barn skal finne nye bøker i skolebibliotekene. Forsøksordningen må oppjusteres fra 5 til 70 millioner kroner om grunnskolene skal likebehandles. Først da får norske elever reell tilgang til skolebibliotek, som de har lovfestet rett til.  Forleggerforeningen mener også at skolebibliotekene bør utvikles til mer åpne bibliotek. 

– Vi må åpne skolebibliotekene og fylle dem med bøker. Hvorfor skal barn og unge få et dårligere bibliotektilbud enn voksne når de låner flest bøker? Spør Austlid. 

 Regjeringen svikter elevene våre 

Uten gode læremidler blir læringen dårlig. Veldig mange elever avspises i dag med kopier og urgamle lærebøker.  – Det er et enormt behov for finansiering av læremidler til den nye skolereformen, allikevel ser vi gang på gang at regjeringen svikter. Heller ikke i kommuneproposisjonen for neste år er læremidlene prioritert.  

– Uten penger til læremidler sviktes elevene fundamentalt i gjennomføringen av Fagfornyelsen. I en vanskelig tid skusler Regjeringen bort muligheten til å gi barn og unge gode forutsetninger for læring. Dette er dramatisk. Mens leseferdighetene synker trilles Fagfornyelses-reformen inn i skolen på bittesmå støttehjul, sier Austlid.