Stopp for Bonnier-kjøp?

Avdelingsdirektør Gjermund Nese

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot salget av aksjer i Strawberry Publishing til Bonnier Books. Tilsynet mener oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen mellom forlagene i markedet for salg av fysiske bøker og i markedet for salg av bøker til strømmetjenester.

Oppkjøpet vil innebære at Bonnier Books kjøper 70 prosent av det norske forlagskonsernet Strawberry Publishing. Bonnier Books har fra før 50 prosent eierandel i Cappelen Damm.

Markedet for salg av bøker innen allmennlitteratur er et konsentrert marked med Cappelen Damm som den største aktøren. Strawberry Publishing har på få år opparbeidet seg en posisjon som et av Norges største forlag, med flere utgivelser blant de mest solgte bøkene i Norge. Partene har i dag fått varsel om at Konkurransetilsynet vurderer å stanse oppkjøpet.

Les også: «Frykter høyere priser og dårlige produkter»

Viser til Cappelen Damm

– Oppkjøpet vil føre til at Cappelen Damms allerede sterke stilling blir ytterligere forsterket. Strawberry Publishing er et forlag med betydelig konkurransekraft i markedet, og har utfordret de etablerte forlagene. Det er Konkurransetilsynets foreløpige oppfatning at oppkjøpet reduserer konkurransen i markedet til skade for forbrukerne, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

– Vi frykter at oppkjøpet vil kunne føre til redusert konkurranse i markedet for salg av trykte bøker og i markedet for salg av bøker i strømmetjenester, og at redusert konkurranse vil kunne øke prisene for kundene, sier prosjektleder Elisabeth Steckmest.

Partene har gjennom prosessen fremlagt forslag til avhjelpende tiltak.

– Vi har vurdert de foreslåtte tiltakene, men har kommet til at de ikke vil fjerne den konkurranseskaden som oppkjøpet vil kunne medføre, sier Gjermund Nese.

Ikke endelig vedtak

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

Les også: – Må være i stadig bevegelse

– Vi har mottatt tilsynets varsel, som er et uttrykk for deres foreløpige syn. Vi vil nå sette oss nøye inn i dette, for å finne en løsning, sier Alexander Even Henriksen, administrerende direktør i Strawberry Publishing.