Fast blikk på fastprisen

Det er Menon Economics som fikk oppdraget med å se på ulike forhold i bokmarkedet. Med seg får de professor-trioen Tore Slaatta (bildet), Helge Rønning og Erling Hjelmeng.

Nærings- og fiskeridepartementet har signert avtale med Menon Economics som leverandør for utredningen om bokmarkedet. Utredningen skal utarbeides i samarbeid med professor Tore Slaatta, professor Helge Rønning og professor Erling Hjelmeng.

Fastpris og konkurranse

Utredningen skal blant annet gi en vurdering av hvordan fastprisordningen fremmer de litteraturpolitiske målene, og hvordan konkurransen i markedet kan blir bedre.

Utreder skal ha dialog med relevante aktører i løpet av utredningsprosessen.

– Det er viktig at utredningen både vurderer de litteraturpolitiske- og konkurransepolitiske virkningene av fastprisen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Kunnskap er viktig 

Formålet med utredningen er å få et bedre kunnskapsgrunnlag om situasjonen i bokmarkedet.

– Mer kunnskap er viktig for å finne målrettede tiltak som skal komme forbrukerne til gode, sier næringsminister Iselin Nybø.

Endelig rapport skal leveres innen 1. november 2021 – altså etter høstens stortingsvalg.