Lydstrømming: – Nå må det bare løses!

Mandag gikk Tom Egeland hardt ut mot segresjonen av strømmetjenestene her på BOK365. Han får bred støtte i bransjen. – Dette må nå bare løses, sier adm. direktør i Bokhandlerforeningen, Trine Stensen.

Den norske Bokavtalen gir medlemmer av Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen unntak fra bestemmelsene i konkurranseloven om fri priskonkurranse.  I tilleggsprotokoll fra 2017 er partene enige om at Bokavtalens bestemmelser om leveringsplikt også skal omfatt strømme- og abonnentstjenester, betinget av at «at den enkelte leverandør og forhandler er enige om betingelsene». Det er siste leddet som er brukt som unnskyldende forklaring på at leveringsplikten ikke overholdes.

Les Tom Egeland: To tapere: Forfatterne og lytterne

Ytterst beklagelig tidsbruk

Administrerende direktør i Bokhandlerforeningen, Trine Stensen har strømmetjenestene som medlemmer, ikke minst Vigmostad&Bjørkes strømmetjeneste Ebok Pluss som har innklaget Cappelen Damm til Konkurransetilsynet for manglende leveranser. Trine Stensen er soleklar:

Trine Stensen

– Nå må dette bare løses! Det er en klar politisk forventning om at leveringsplikten skal gjelde også for lydbøker, og det er ytterst beklagelig at dette har tatt så veldig lang tid å få på plass. Trine Skei Grande er da også veldig tydelig i sin uttalelse til BOK365 på mandag om at hun nå forventer at leveringsplikten skal falle på plass. Dette er et klart politiske signal som bransjeaktørene må ta inn over seg, spesielt av hensyn til forfatterne og lytterne.

Les Trine Skei Grande: Støtter Egeland: – Dette må komme på plass

Gode løsninger tar tid

Administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen mener at foreningen ha gjort det den har kunnet:

Kristenn Einarsson.

– Skaffe- og leveringsplikt er helt sentralt for Forleggerforeningen. Vi ønsker oss så mange og åpne salgskanaler som mulig. Bransjen har tradisjon og pleier å være god på, å finne fornuftige og bærekraftige løsninger. Dette tror jeg også blir tilfellet her, selv om det ofte tar litt tid å finne fram til de beste løsningene.

Forfatterne støtter opp

Både Forfatterforeningens leder, Heidi Marie Kriznik og Forfatterforbundets nyvalgte leder, Eystein Hanssen gir Tom Egelands utspill full støtte. Eystein Hanssen understreker at Forfatterforbundet er en fersk aktør i forhold til konfliktene, men at likhet innenfor distribusjonskanalene er en viktig bærebjelke for bokbransjen:

Eystein Hanssen.

– Det skulle ikke være nødvendig å ha det slik vi nå opplever.  Jeg tror det er på høy tid at partene får satt seg ned sammen og finner ut av dette. Bredest mulig distribusjon og minst mulig hinder for spredningen av bøker, altså å forhindre oppbygning av usunn markedsmakt hos enkeltaktører, bør være i alles interesse, så vel for forfatterne som for lytterne og leserne.

Lederen av Forfatterforeningen holder med:

– Det kan og skal ikke være slik at en forfatter blir fastlåst opp mot kun en strømmetjeneste. Dette hører ingen sted hjemme.

LEDER i DNF: Heidi Marie Kriznik

Kriznik ønsker snarlige forhandlinger med både forlag og strømmetjenestene for å sikre avtalevilkårene, herunder en anstendig andel av de sterkt økende strømmeinntektene til forfatterne.

Lydbokforlaget og Cappelen Damm på oppløpssida?

Håkon Havik

Adm. direktør i Storytel, Håkon Havik er innleid fra Cappelen Damm hvor han i tillegg bestyrer forlagets lydbokavdeling. Havik bekrefter at det nå er nær dialog mellom Cappelen Damm og hovedkonkurrenten Lydbokforlaget:

– Ja, vi er i dialog. Jeg går ut ifra at vi i løpet av nær framtid vil kunne få inn bøker fra Lydbokforlaget også på Storytel.

Leder av Lydbokforlaget og forlagets strømmetjeneste Fabel, Ann-Kristin Vasseljen er på lydbokmesse i New York. Vasseljen er ikke like optimistisk i tonen som Håkon Havik, men hun bekrefter i alle fall at det forhandles:

Ann-Kristin Vasseljen

– Vi i Lydbokforlaget har forståelse for at Tom Egeland og andre forfattere ønsker bred distribusjon av sine titler. Samtidig er det sånn at avtale om vilkår må være på plass før titler kan tilbys i en abonnementstjeneste, og det har vist seg å ta tid når det er helt nye forretningsmessige forhold som skal reguleres.

Ebok Pluss – en spurv i tranedansen?

Mens strømmetjenestene til Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal vokser rekordartet, sitter Vigmostad&Bjørkes strømmetjeneste, Ebok Pluss enn så lenge, fortsatt uten leveranser fra hovedkonkurrentene. BOK365 har gjentatte ganger forsøkt å kontakte Konkurransetilsynet som behandler den omfattende og nøye bearbeidede klagen Ebok Pluss har sendt tilsynet, men blir fortsatt nektet innsyn i saksbehandlingen.

Det som synes åpenbart er at om Lydbokforlaget og Cappelen Damm nå kommer til enighet om utveksling av bøker, vil samme betingelser også måtte omfatte den minste av aktørene. Leder av Ebok Pluss, Lene Røren er alt annet enn «happy» over noe hun opplever som nær en trenering av konkurranserammene, dette helt siden 2017:

EBok.no-sjef Lene Røren

– De tre største forlagshusene har laget et duopol som i praksis stenger ute alle andre aktører. Det kan vel verken kulturministeren eller Konkurransetilsynet akseptere?

Vi spør om hun tror dette kan få innvirkning på grunnlaget for Bokavtalen. Røren svarer kontant:

– Jeg tror ikke bokavtalen vil bli forlenget.