Støtter Egeland: – Dette må komme på plass

Kulturminister Trine Skei Grande følger langt på vei kritikken mot strømmetjenestene: Vi har oppfordret partene til å presisere at leveringsplikten også gjelder strømmetjenester, sier Skei Grande til BOK365.

Tom Egeland går i dag hardt ut mot segregeringen av strømmetjenesten i BOK365. Angrepet har ikke gått upåaktet i Kulturdepartementet. Kulturminister Trine Skei Grande er klar i sin kommentar:

– La meg først understreke at sunn konkurranse i bokbransjen fremmer innovasjon og bidrar til et mangfoldig bokmarked. En forutsetning for dette er åpne distribusjonskanaler.

Les også: To tapere: Forfatterne og lytterne

Presisering av Bokavtalen

Grande presiserer viktigheten av adgang, samt hensynet til lesere og lyttere:

Åpne distribusjonskanaler gir små og mellomstore aktører tilgang til markedet og gir bokleseren enkel tilgang til den store bredden i utgivelser.

– Bokavtalen sier at forlag har leveringsplikt overfor bokhandlere, og vi har oppfordret partene til å presisere at leveringsplikten også gjelder strømmetjenester. Dette kom på plass allerede i 2017, men det er tydeligvis ting som gjenstår for at dette skal virke etter intensjonen.

Enig med Egeland

 Kulturministeren gir langt på vei Tom Egeland støtte:

– Jeg er enig med Egeland i at fragmentering på det digitale området er uheldig. Derfor stusser jeg også over at aktørene fortsatt ikke har fått plass de gode løsningene, både for et åpent marked og tilgang til digitale lydbøker i bibliotekene. Dette må komme på plass så snart som mulig.

På spørsmål om Kulturdepartementet vil følge Egelands forslag om at departementet snarlig bør kalle aktørene inn på teppet, sier Trine Skei Grande følgende:

– Vi har gjort det vi kan for å legge til rette, men det er bransjen selv som må finne de gode løsningene. Det oppfordrer jeg aktørene å få til så snart som mulig.

Tips oss gjerne på redaksjon@bok365.no