føljetong

roman eller novelle som blir presentert bitvis i en avis eller et ukeblad, fortsettelsesfortelling. Av fransk feuilleton, som egentlig betyr «lite blad», avledet av feuille «blad, avisblad», som stammer fra latin folium «blad» og som gjennom indoeuropeisk *bhel – «blad, blomstre, svulme» er beslektet med norsk blad. Den skandinaviske stavemåten er blitt påvirket av verbet følge (Watkins, Nielsen, Hellquist, Wessén).