Starter kartlegging: – Ikke bekjent av blendahvit bransje

UNDRESØKER: Heidi Austlid i Forleggerforeningen sendte ut mangfoldsundersøkelsen i dag. Svarene kommer før jul.

"Mamma, hvorfor tror de som gir ut bøker at verden bare er hvit?" spurte Heidi Austlids tiåring. I dag sendte Forleggerforeningen ut en stor spørreundersøkelse om mangfold.

«Når jeg nå forlater forlagsbransjen, betyr det en nedgang på 25 prosent i folk med flerkulturell bakgrunn,» skriver Dilani Vamapahan i sin kronikk «Like barn leker best?» i BOK 365. Artikkelen har løftet mer enn ett øyelokk i forlagene og foreningene.

I dag sendte Forleggerforeningen ut en undersøkelse til sine medlemmer – ifølge direktør Heidi Austlid planlagt uavhengig av Dilani Vamapahans kronikk. Både ledere og ansatte i forlagene får spørsmålene: Hvordan jobber vi med mangfoldsutfordingene? Hvordan opplever du at det er i næringen?

– Mangfold synes på bunnlinja

– Vi kan ikke være bekjent av å ha blendahvit bransje som skal levere i et veldig mangfoldig samfunn.Vi må ikke synse. Vi må vite. Og noe av det vi vet, er at mangfold også lønner seg på bunnlinja, sier Heidi Austlid.

– Vi vet også at her har vi en jobb å gjøre. Den tar jeg skikkelig på alvor. Hvis vi skal være bransje som skal treffe kundene våre, må ha mangfold både på innsiden og utsiden. Altså blant ansatte på alle nivå, pluss at vi må levere litteratur som speiler det samfunnet vi lever i. Da jeg leste sammen med tiåringen min, fikk jeg bekreftet noen antagelser. Hun sa: «Mamma, hvorfor tror de som gir ut bøker at verden bare er hvit? For alle jeg leser om og alle det er bilde av i bøkene, er lyse i huden, men verden er jo ikke sånn» sa hun.

Les også:

Kritiserer blendahvite forlag

Mangfoldsdebatten: – Hun treffer blink

Ingen enkeltkampanje 

– Hva skal dere bruke svarene til?  

– Først må vi ha oversikt over blindsonene og velger å kartlegge med kort svarfrist. I løpet av november har vi fått et materiale. Så skal vi jobbe med dette og komme opp med helt konkrete verktøy forlagene skal kunne bruke. Dette er ingen enkeltkampanje, men langsiktig strategisk arbeid

Svarene blir kunnskapsgrunnlaget for vår strategi fremover. Skal levere konkrete verktøy til hvordan bransjen blir bedre: Hvordan rekruttere, besvare? Skape karrieremuligheter?

– Hva slags verktøy?

– Konkrete verktøy til hvordan vi kan rekruttere bedre og bredere, hvordan speile samfunnet. Skaper vi karrieremuligheter for alle? Først må vi ta tallgrunnlaget på plass.

Austlid kom til Forleggerforeningen fra en IT-bransje som var mannsdominert, og hun har lenge arbeidet for å få balanse i representasjonen av etnisitet, kjønn, funksjonshemminger og ulike mennesketyper.