Kan ha mistet titusener av kroner

Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO (Foto: Ilja C. Hendel)

Også sakprosaforfattere kan ha mistet store summer i royalty-utbetalinger, bekrefter generalsekretær Arne Vestbø i Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening. Slik er det også for Alexander Løken og hans NBU-forfattere.

Forfattere og Forfatterforeningen har avdekket at mange er blitt rammet av feilaktige og for lave royaltyutbetalinger, i henhold til de gjeldende regler som normalkontrakten stipulerer. Det samme kan være tilfelle for sakprosaforfattere, vedgår generalsekretær Arne Vestbø i Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

– Ja, vi har liknende saker hos oss, med medlemmer som har opplevd vilkår som ikke er i samsvar med den inngåtte kontrakten. Det er nok noen forfattere som har gått glipp av flere titusener kroner i royalties. Men samtidig er normalkontrakten for sakprosa utformet litt annerledes enn den for skjønnlitteratur, noe som gjør at situasjonen ikke blir helt sammenliknbar, kommenterer Vestbø.

God dialog

Han peker på forskjeller i sakprosaens «nedsettelsessalg» og skjønnlitteraturens «realisasjonssalg», samtidig som han framholder at de har god dialog med Forleggerforeningen.

– Vi bistår våre medlemmer når en situasjon måtte oppstå, men våre erfaringer er at forlagene har vært villige til å høre på oss når vi har påpekt det vi mener er feil i royaltyutregninger.

Vestbø ønsker ikke å navngi enkeltforlag som måtte peke seg ut, men sier i en generell uttalelse at det ikke trenger å ha noe med størrelsen å gjøre.

– Man skulle kanskje tro at mindre forlag med små ressurser ikke har den samme forståelsen for avtalene som større forlag. Men vår erfaring er en annen. Både store, mellomstore og små trenger oppfølging på dette feltet.

Betydelige summer

Alexander Løken, leder i NBU (Norske barne- og ungdomsbokforfattere), er ikke imponert over forlagene i denne saken:

– Forlagene sier at de rydder opp i enkeltsaker, men praksisen med å utbetale for lite fortsetter. Kjernen i situasjonen er at Forleggerforeningen må være tydelige overfor sine medlemsforlag på hvordan realisasjonsbestemmelsen skal praktiseres. Flere av våre medlemmer har oppdaget at de har fått lavere royalty-utbetaling enn de skal, og i noen av tilfellene er det snakk om betydelige summer.

– Stoler på forlaget

Løken mener royaltyavregningene er lange og kompliserte, noe som gjør det vanskelig for forfattere å oppdage feil selv:

– De fleste forfattere stoler på forlaget sitt og vil unngå å havne i konflikt med dem, sier Løken, og legger til: – Flere forfattere har blitt forespeilet at de må gå med på lav royalty for å få bøkene sine på for eksempel Mammut-salg.

Han synes de eksemplene man så langt har sett, indikerer en tvilsom praksis:

– Forfatterne som har vært ute i media med denne saken har bøker som lever i beste velgående, det er ingen grunn til at disse skal gå ned i royalty, sier Løken – Forleggerforeningen sier at markedet er forandret, men det gir dem ikke anledning til å misligholde eksisterende avtaleverk. Forfatterne stoler på at kontrakten de har inngått med forlaget sitt følges.