Ønsker koronapass til mindre arrangementer

Ingvild Herzog (foto: Bok365)

I dag kl. 12. åpner regjeringen for arrangementer med 1500 innendørs og 3000 utendørs. – Dette har liten betydning for de små arenaene, sier Ingvild Herzog i Norsk Forfattersentrum.

– Økninga i antallsbegrensninga er et stort steg i riktig retning og vil bety mye for arrangører, publikummere og utøvere. Dette gjør at mange kan gå tilbake til jobben sin i kultursektoren, og at vi publikummere endelig kan oppleve teater, konserter og idrett i langt større grad enn før, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Når det nå åpnes for et større antall publikummere, er det fortsatt strenge krav til plassregulering. Innendørs arrangementer kan ha 1500 publikummere med faste tilviste plasser og maksimalt 50 prosent kapasitet. Det betyr at en sal med 3000 sitteplasser kan ha 1500 publikummere, men for de mindre arenaene betyr endringen lite.

– For vår del er det de færreste litterære arrangementer som har hatt behov for 1500 i salen, men for de større arenaene som litteraturhusene og festivalene er dette en positiv endring, sier daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild Herzog.

Ønsker koronapass

– For oss er det et større problem at de små arenaene, som mange av landets bibliotek, har så liten fysisk gulvplass at det er umulig å gjennomføre arrangement med meteren uansett. For dem hadde et koronapass vært en klar fordel, sier Herzog.

Herzog forteller at en av styrkene ved den nære litteraturformidlingen nettopp er at den ikke krever den store plassen.

– Slik når både den smale litteraturen og breddelitteraturen ut til hele landet. Nå for tiden er ikke dette mulig å få til. For eksempel har noen bibliotek kun 40 kvadratmeters boltreplass. Vi er bekymret for at jo lenger tid det tar å komme tilbake, jo mer vil vi miste av det vide spennet i norsk samtidslitteratur, sier hun.