Forlagsetikk? Ja takk!

– Det ville overrasket meg hvis en avisredaktør hadde gitt grønt lys for å trykke «Liste nr. 1», sier Kjersti Løken Stavrum. Hun ønsker forlagenes nye etikkplakat velkommen.

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, vil ikke uttale seg om hvorvidt det var riktig eller galt av Vega Forlag å utgi Liste nr. 1: Jeg ønsker ikke å kommentere hvilke konkrete valg forlagene gjør, men jeg kan si noe om hvordan en slik sak ville stått seg i forhold til presseetikken: Det ville overrasket meg hvis en avisredaktør hadde gitt grønt lys for å trykke listen.

–Etikk vil alltid være basert på skjønn, men presseetikken er tydelig når den maner til forsiktighet i forhold til å kaste mistanke på folk, forhåndsdømme eller å identifisere mistenkte ved navn.

Hun viser til Vær Varsom-plakatens pkt. 4.7, som innledes slik: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskningen …»

 

Omstridt landssvik-liste

Før helgen ga Vega Forlag ut boken LISTE NR. 1 som, i tillegg til en historisk innledning, rommer en liste over 16 069 navngitte nordmenn. Denne er en faksimile av Politidirektoratets «Liste nr. 1 over mistenkte for grovere arter av landssvik», utgitt i mai 1945.  Listen ble distribuert til politimestre og skulle hjelpe norske myndigheter med å identifisere og lete opp landssvikere. Flere har vært ute med kritikk av forlaget for å ha videreformidlet en usikret liste med navn på mistenkte, ikke domfelte personer – også personer det viser seg var motstandsfolk. Forlagssjef i Vega, Finn Jørgen Solberg, forsvarer utgivelsen med at dette er et unikt tidsbilde og viktig historisk dokument – og at de har tatt de nødvendige forbehold i boken.

 

Spennende utgangspunkt

Liste nr. 1 er bare en av flere bokutgivelser det siste året som har satt fart på etikkdebatten i forlagsbransjen. I slutten av februar kunne Forleggerforeningen presentere sitt utkast til etikkplakat for forlagene.

Kjersti Løken Stavrum har lest gjennom forlagenes skisse til etikkplakat og er positiv til det hun ser:

–Den er et godt og spennende utgangspunkt, og jeg synes det er flott å se at man har kommet så langt på såpass kort tid. Selv om ikke forlagsbransjen har noe tilvarende PFU (red anm: Pressens Faglige Utvalg, det «dømmende» organet i presseetiske saker), er det viktigste å innarbeide en etisk bevissthet hos folk som jobber med dette. Det å kunne avverge feil i forkant er jo alltid det beste, sier Kjersti Løken Stavrum.

 

Bygger på «treenighet»

– Jeg ser jo at man har skjelt til pressens Vær Varsom-plakat. Det er et godt sted å starte, sier Kjersti Løken Stavrum.

Dette bekrefter også Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson:

– Vi har tatt utgangspunkt i de tidligere diskusjonene vi har hatt i foreningen, rettesnorer enkelte forlag selv har utarbeidet og jobbet ut fra, og selvsagt pressens Vær Varsom-plakat.

Forlagenes utkast til etikkplakat bygger vi på en «treenighet»: Grundighet, varsomhet og mot. Ikke minst det siste har vært viktig. Enkelte har vært redde for at en Vær Varsom-plakat vil virke begrensende. Det er derfor viktig at vi også har et modighetsaspekt som motvekt til varsomheten, sier Einarsson til BOK365.

 

Mot er bra

Kjersti Løken Stavrum mener modighetsaspektet kan være en god ingrediens, forutsatt at dette anvendes riktig:

– Det kan være et viktig punkt når man har en ressurssterk motpart – når man for eksempel skal forholde seg kritisk til pengemakt, samfunnstopper, toppolitikere eller andre med stor innflytelse. Det kan være noen tøffe runder, og da er det godt å vektlegge motet. Men «mot» skal ikke være å kjøre over menigmann, vanlige folk som i mindre grad kan forsvare seg.

Hun er spent på hva som kommer av innspill til Forleggerforeningen, før den endelige etikkplakaten skal spikres.

 

«Historisk»

Kristenn Einarsson betegner det faktum at forlagsbransjen er i ferd med å innføre en Vær Varsom-plakat som «historisk»: – Så vidt jeg vet finner man ikke noe slikt i forlagsverden ellers.

Endelig versjon vil bli innarbeidet som vedlegg til Forleggerforeningens vedtekter på generalforsamlingen i juni 2014.

 

Les også:

Slik blir Vær Varsom-plakaten

Bokbombe åpner gamle sår

Navngir 16 000 landssvik-mistenkte

-Er blitt kalt et svin

 

 

(Foto: Norsk Presseforbund)