Bokbombe åpner gamle sår

"Liste nr. 1" navngir tusenvis av ettersøkte norske landssvikere fra maidagene 1945: - Seierherrenes skrik etter hevn, sier forleggeren.

– Liste nummer 1 over mistenkte for grovere arter av landssvik er seierherrenes skrik etter hevn. Det sier forleggeren som gir den ut. Det er den første listen over ettersøkte norske nazister rett etter fredsslutningen, og nå offentliggjør Vega forlag listen, med over 16 000 navn, i bokform. Det åpner gamle sår og vil sannsynligvis skape voldsom debatt.

 

Liste nr. 1 var et verktøy for å sette landets politidistrikter i stand til å identifisere personer som var mistenkt for alvorligere grader av landssvik. Enhver med kjennskap til forholdene i okkupasjonstidens Norge skjønner at dette er alvorlige anklager. Vi snakker om tortur, drap, angiveri og overgrep mot alminnelige norske borgere. Men i kampens hete har det ikke vært lett å skille mellom gradene av svik. Liste Nr. 1 bærer preg av dette, det er et finmasket garn som settes ut. Men likevel mangler mange storfisk.

Dette skriver redaktør Finn Jørgen Solberg i forordet til boken som kommer ut i morgen, og som han vet vil skape storm og åpne gamle sår.

 

finnj4
Forberedt på storm: Forlagssjef og redaktør Finn Jørgen Solberg

 

Festung Norwegen

Mai 1945: 350 000 væpnede tyske soldater  står i Norge. Det går rykter om at de ikke vil overgi seg, selv om de har gjort det i resten av verden. Noen mener de vil etablere en «Festung Norwegen» og fortsette kampen. Og de har mange støttespillere i Norge. Kanskje så mange som 100 000?

Som vi vet blir det ikke noen Festung Norwegen. De tyske styrkene overgir seg og legger ned våpnene. Freden kunngjøres 7. mai. 8. mai er Norge atter fritt. Folket danser i gatene. Og jakten på de tyske medløperne begynner.

Det er det norske politiet, som har hatt base i Stockholm, som utarbeider listen over farlige nordmenn. De kaller den ”Liste nummer 1” og antyder med det at det kommer flere lister etter hvert. Liste nr. 1. inneholder 16 000 navn. Navnene tilhører flere av de mest forhatte og fryktede norske nazistene fra dagene etter fredsslutningen. Fra torturister av verste slag til unge forelskede jenter som hadde vært sammen med tyske soldater. Noen av navnene er ufullstendige og tilhører anonyme fangevoktere, mens andre har fått kommentarer etter navnet sitt. Meget farlig, står det bak ganske mange navn. De antatt farligste står dessuten i kursiv.

 

-Kontroversiell krigshistorie

Det er Vega forlag som gir ut Liste nummer 1.

Hvorfor gjør dere det?

– Krigshistorie er hjertebarnet til Vega forlag, sier forlagssjef Finn Jørgen Solberg til BOK365. – Dette er definitivt krigshistorie. Kontroversiell krigshistorie riktignok, men vi mener det er riktig å offentliggjøre listen for å gi et bilde av det som skjedde i Norge i den første tiden etter krigen.

 

Scan0025

 

Et kapittel norsk historie

Forlegger Finn Jørgen Solberg står også som redaktør i boken, og han forteller at de fant listen under arbeidet med en annen bok.

– Den dukket opp på et antikvariat, og den skal ha vært i praktisk bruk i alle landets politidistrikt i tiden etter krigen. Det skal visstnok eksistere 43 eksemplarer av listen.

– Er det ikke på tide å lege alle sår nå?

– Dette er et dokument som forteller mye om Norge i en ganske nær fortid. Det kaster lys over et kapittel i norsk historie, og vi mener at det er riktig å gjøre dette.

– Men listen har åpenbare svakheter i sin navngivelse av landssvikere?

– Ja, og vi har også sladdet ca 80 navn, særlig på unge mennesker og på jenter som hadde omgang med tyskere. Vi er klar over at listen er skrevet i hat og affekt, men mener som sagt at det et viktig dokument i norsk historie.

 

???????????????????????????????

 

Forberedt på storm

I 2009 høstet Vega Forlag storm da de ga ut boken De som falt av Eirik Veum og Geir Brenden, med navn og bilder av samtlige nordmenn som falt i tysk tjeneste under krigen. Kagge Forlag har også fått kritikk da de ga ut Eirik Veums bøker om Nådeløse nordmenn. Og Vega er forberedt på ny storm.

– Vi er selvsagt forberedt på det, sier Finn Jørgen Solberg. – Som sagt er dette den første listen over ettersøkte nordmenn. Det kom aldri noen liste nummer to. Landssvikoppgjøret var omstridt, men i de fleste historikeres øyne noe som ble gjort skikkelig. Oppgjøret var etter forholdene raskt ferdig – til 18,5 i stil. Og igjen: Denne listen er fra dagene rett etter krigen. Skrevet i hat og affekt. Den er en  dokumentasjon over den største heksejakten i norsk historie, men altså et viktig tidsbilde, slik vi ser det.

– Mange unge nordmenn i tysk krigstjeneste er også på listen?

– Ja, når du aktivt går i krigstjeneste for en okkupasjonsmakt bør du vite hva du gjør. Mange unge nordmenn falt også i tysk tjeneste, men de som kom hjem har klart seg oppsiktsvekkende bra. Mye bedre enn for eksempel krigsseilerne, sier bokens redaktør og forlegger Finn Jørgen Solberg.