Forfatterne sa nei

Årsmøtet i Forfatterforeningen ville ikke pålegge styret å forhandle frem ny e-bok-avtale.

Helgens årsmøte i Den norske Forfatterforening sa nei til et forslag om å fremforhandle forfatternes såkalte «delrett» til eget salg av egne e-bøker.

 

Forslaget hadde sin bakgrunn i Gert Nygårdshaugs arbeid med nettstedet ePorten.no, der forfattere kan selge sine egne bøker. Gert Nygårdshaug selv, sammen med Torgrim Eggen, Atle Næss, Kurt Aust, Erlend Loe og Torstein Bugge Høverstad, sto bak det innsendte forslag om delrett.

Forslaget lød slik:

Den norske Forfatterforenings årsmøte 15. og 16. mars 2014 pålegger styret i DnF å gå i dialog med Den norske Forleggerforening med det formål å fremforhandle et unntak fra Normalkontraktens punkt 1.1,4, for å gi forfatterne delrett til eget salg av ebøker, gjennom de kanaler de ønsker, både backlist og nye utgivelser, så fremt salget av nyutgivelser overholder rammene for fastprissystemet. 

 

ePorten
Gyldendals Kari Marstein, DnFs Mette Møller og forfatter Gert Nygårdshaug orienterer årsmøtet om e-bokavtaler. Foto: Tom Egeland

 

Ros til Nygårdshaug

Styret gikk altså imot forslaget. Styret ga Nygårdshaug ros for initiativet og arbeidet med ePorten, men mente at et unntak fra den eksisterende Normalkontrakten ville sette den på spill og i verste fall uthule de kollektive avtalene foreningen har med forleggerforeningen slik at også forleggerne ville kreve endringer.

«Hensynet til avtaleverket og forfattergruppen som helhet taler mot forslaget,» het det blant annet i styrets begrunnelse.

I stedet fremmet styret et eget forslag:

Den norske Forfatterforening mener forfatterne ved salg av e-bøker bør ha vesentlig større del av bokkrona enn i dag. Som del av arbeidet med å oppnå dette skal DnF i kommende periode starte samtaler med Den norske Forleggerforening med mål om å finne løsninger det forfatteren selv kan selge sine bøker.

Dettte ble vedtatt av årsmøtet.

BOK365 har tidligere skrevet om de avtalene enkeltforfattere i bl.a. Gyldendal og Aschehoug har fremforhandlet, der de gis rett til å selge egne e-bøker gjennom f.eks. ePorten, og der de i tillegg til royalty får forhandlerrabatten på rundt 25 prosent. Les mer om det her.

Også andre forlag er i dialog med sine forfattere. Les om det her.

 

Innkjøpsordningen

I tillegg vedtok årsmøtet å  be regjeringen ved kulturminister Thorhild Widvey om å sikre innkjøpsordningene i neste års statsbudsjett. Forfatterforeningen hilser en omorganisering med mål om forbedringer av ordningene velkommen. Men en omorganisering krever at det bevilges tilstrekkelig med midler til at ordningene bidrar til at utgivelsesmangfoldet opprettholdes, og at formidlingen av de innkjøpte bøkene styrkes.