Forfatterforeningene varsler ekstraomganger

MED NY RUNDE TIL HØSTEN: Heidi Marie Kriznik og DnF (foto: Espen Tollefsen)

– Forfatternes andel av strømmeinntektene er fremdeles ikke er god nok, og det er derfor helt avgjørende at vi allerede til høsten møtes til nye forhandlinger, sier DnF-leder Heidi Marie Kriznik.

Lett har det slett ikke vært rundt forhandlingsbordet, men endelig er de altså i mål: Forleggerforeningen og de tre forfatterforeningene for skjønnlitteratur er enige om nye normalavtaler for lydbøker, inklusive strømming. Hovedpunktene er at forfatterne får 28 prosent av forlagets strømmeinntekter og et garantert minstebeløp på 11 kroner per lytting.

Nye forhandlinger

Men selv om normalkontrakten er på plass, er det duket for ekstraomganger – for å bruke tidens fotball-EM-lingo. De involverte aktørene har klart å enes om noen sentrale punkter, men å si at bølgen går på tribunen, vil være en overdrivelse:

– Vi har fått gjennomslag for styrking av både minstebetaling og royaltysats i den nye avtalen. Det er vi svært fornøyde med. Bra er det også at forfattersiden fikk stansa en tidsmodell, der bøker skulle honoreres etter lengde. En tidsmodell ville ha kunnet få svært uheldige konsekvenser for de mange gode, men korte utgivelsene. De fleste skjønnlitterære forfattere vet selvfølgelig at arbeidet med en bok ikke kan måles i antall sider: Bøker er ikke metervare, sier Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske Forfatterforening.

Kriznik understreker at det er avgjørende for Forfatterforeningen at man er enige med Forleggerforeningen om at partene hver høst skal møtes til gjennomganger og forhandlinger når nye tall fra strømmetjenestene foreligger.

Stor avstand

Den foreliggende normalkontrakten er resultatet av en svært seig prosess. Forfatterforeningen tok i juni 2019 kontakt med Forleggerforeningen for å initiere forhandlingene om kollektive avtaler for strømming av lydbøker i abonnementstjenestene. Forhandlingene startet høsten 2019. Forfatterforeningen (DnF) inviterte så Forfatterforbundet (FF) med i forhandlingene. Det tok altså over to år fra initiativet ble tatt, til en normalavtale faktisk ble signert. DnF-lederen letter litt på sløret om hvorfor dette etter hvert ble et forhandlings-maratonløp:

– Forleggere og forfattere har stått langt fra hverandre hva gjelder minstebetalinga. Det har også vært vanskelig å få innsyn i strømmeøkonomien. Vi har dessverre ennå ikke full oversikt over den, men gjennom det nye avtaleverket håper vi dette retter seg etter hvert. Forfattersida har vært pådriver for å opprette et teknisk beregningsutvalg (LTBU) som for framtida skal legge til rette for reell innsikt og transparens, sier Heidi Marie Kriznik.

Ønsker bedre innsikt

Også Forfatterforbundet og leder Eystein Hanssen mener det er en vei å gå på dette området:
– Vi ønsker oss bedre innsikt i pengestrømmene. Dette er bakgrunnen for at vi har opprettet et teknisk beregningsutvalg. Vi mener også at når Digitalmarkedsdirektivet ratifiseres i Norge, vil kravene der til transparens hjelpe oss til mer og bedre innsikt, sier Hanssen, og legger til: – Vi har nå hatt fokus på å faktisk få en avtale som inkluderer strømming. Framover vil vi selvsagt jobbe for at både royalty og gulv heves.