Sterk Gyldendal-vekst i første halvår

ALL GRUNN TIL Å SMILE: Konsernsjef John Tørres Thuv kan glede seg over fabelaktige Gyldendal-tall i første halvår.

– Det mest overraskende er at ARK selger flere bøker, til tross for at mer enn halvparten av butikkene har vært stengt, sier John Tørres Thuv.

Bok365 kunne i går melde om positive bransjetall for første halvår, en økning på hele 12,6 prosentpoeng fra samme tid i fjor. Oppgangen var særlig drevet av fagreformen og en solid pluss i forhold bunnoteringen fra samme tid i fjor, rett før reformen ble innledet.

I en børsmelding legger Gyldendal i dag frem tilsvarende gode tall – og vel så det: Gyldendal har vekst på tvers av alle virksomhetsområdene i første halvår. Sterkest er veksten i forlagsvirksomhetene som vokser over 30 prosent og tar markedsandeler i allmennmarkedet, undervisning og akademia.

Overraskende ARK-vekst

Den kraftige veksten på undervisningsområdet kommer slett ikke som noen overraskelse på Gyldendals konsernsjef. Men en annen positiv bevegelse var vanskeligere å forutse:

– Det er forbausende at ARK selger flere bøker, til tross for at mer enn halvparten av butikkene har vært stengt i over tre måneder, sier John Tørres Thuv til Bok365.

For: Selv om alle disse ARK-butikkene måtte stenge dørene på grunn av smittevernstiltak, bidro kraftig vekst i de digitale kanalene likevel til at kjeden hadde vekst i halvåret.

Halvparten digitalt

I sum vokser Gyldendal med 10 prosent første halvår mot samme periode i fjor, en vekst som kommer på toppen av et halvår med tilsvarende vekst i fjor.

– Vi opplever økt etterspørsel og store endringer i hvordan kundene orienterer seg, handler og konsumerer historier og kunnskap. Halvparten av inntektene første halvår kommer fra digitale formater, tjenester og plattformer. I tillegg til vekst for e-bøker, lydbøker og papirbøker, er det særlig digitale tjenester og plattformer som bidrar til at Gyldendal fortsetter den gode utviklingen gjennom første halvår av 2021, sier Thuv.

Har skutt fart

Gyldendal har over flere år investert tungt i digitalisering av innhold, tjenester og salgskanaler. Bruken og tilgangen til digitale plattformer og tjenester har ført til vekst på tvers av virksomheten, i alle formater og kanaler. Det siste året har man også opplevd en langt raskere digitalisering innen norsk skole.

– Etterspørselen etter digitale læremidler har skutt fart gjennom pandemien. På toppen av dette opplever vi kraftig økt etterspørsel etter nye skolebøker i forbindelse med fagfornyelsen i skolen. Skolestudio har på kort tid blitt en av de største og mest populære plattformene for digital undervisning i norske skoler, sier Thuv.

Over 3 millioner brukere

«Samlet er det mer enn 3 millioner som bruker Gyldendals digitale innhold og tjenester, og som deltar i virksomhetenes medlemsprogram. Konsernet fortsetter å utvikle ny funksjonalitet og nye tjenester som skal skape verdi i klasserommet, i studiene, i arbeidshverdagen og for folk i alle faser av livet.», heter det i dagens børsmelding fra Gyldendal.

– Vi har et langsiktig perspektiv og opprettholder våre ambisjoner om å produsere og levere historier og kunnskap som gir nytte og verdi til hele den norske befolkningen. Vi er forberedt på et marked med større usikkerhet fremover, men legger til grunn at digitaliseringen av bransjen vil fortsette og at etterspørselen etter historier og kunnskap vil fortsette å vokse, sier Thuv.

Kan gi tilbakeslag?

Hva tenker så Gyldendals konsernsjef om året videre?

– Bokmarkedet hadde historisk god vekst i andre halvår i fjor, hvor Gyldendal vokste 20 prosent. Når jeg ser bransjetallene for første halvår er jeg optimistisk, men vi må ta høyde for at en normalisering av hverdagen kan gi et tilbakeslag, sier John Tørres Thuv til Bok365.

Gyldendal vil presentere resultatene for første halvår 31. august 2021.