– Har ingen garanti for at Strawberry følger fastprisen

– Vi har alltid støttet opp under fastprisen. Om vi noen gang skifter standpunkt på dette, vil det skje etter grundige vurderinger, sier Strawberry-sjef Alexander Even Henriksen. – Brevet illustrerer det motsatte, sier Heidi Austlid (bildet).

– Fastprisen er et av flere forhold som diskuteres med Konkurransetilsynet. Det er altfor tidlig å spekulere i hvordan denne prosessen ender, og derfor heller ikke noe vi bruker energi på nå, sier administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing, som en kommentar til gårsdagens oppslag om den pågående dialogen med Konkurransetilsynet.

Har alltid støttet fastprisen

VG omtalte i går et konfidensielt brev til Konkurransetilsynet, hvor et forslag om at Bonnier og Strawberry forplikter seg til å ikke sette fastpris på bokutgivelser luftes som et av flere mulige «avhjelpende tiltak» for at den svenske bokgiganten skal få godkjent sitt oppkjøp av Strawberry Publishing.

– Vi har alltid støttet opp under fastprisen. Om vi noen gang skifter standpunkt på dette, vil det skje etter grundige vurderinger av hvordan det slår ut for alle deltakere i bokmarkedet, sier Henriksen.

«BRUKER IKKE ENERGI PÅ DETTE»: Alexander Henriksen.

Urovekkende

Andre aktører i bokbransjen er ikke like beroliget etter de siste bevegelsene:

– Det er veldig spesielt at Bonnier ovenfor Konkurransetilsynet foreslår at Strawberry ikke følger fastpris. Det kan kanskje klinge godt hos Konkurransetilsynet, men å forholde seg til det på ramme alvor, det går bare ikke, sier Heidi Marie Kriznik, leder i Forfatterforeningen. Hun legger til: – En avtale med tilsynet kan uansett ikke trumfe noen fremtidig lov. Faste bokpriser er kjernen både i en bokbransjeavtale og en boklov. Og blir det en boklov eller litteraturlov vil den loven gjelde for alle forlag – også dem som står utenfor Forleggerforeningen. Forslaget fra Bonnier er urovekkende. Fastprisen utgjør royaltygrunnlaget til forfatteren, ikke tull med det grunnlaget!  Forfatternes økonomi er uforutsigbar nok som den er.

– En av pilarene

Hun får følge av Forfatterforbundet-leder Eystein Hanssen, som også tror boklov ligger som en sikring i bakkant:

– Fastprisen har vært og er en av pilarene i det norske, litterære systemet. Det vil ha vidtrekkende konsekvenser å endre på dette, og vårt utgangspunkt er at vi støtter opp om bokavtalen. Det er vel også sannsynlig at vi får en boklov i løpet av neste regjeringsperiode. Da vil en problemstilling som den som nå trekkes opp ikke være relevant.

Viktig verktøy

– Henriksen understreker at Strawberry alltid har støttet opp under fastprisen – det bør de fortsette med. Brevet illustrerer det motsatte. Vi har ingen garanti for at aktører som ikke følger bokavtalen følger fastprisen – og med det gir lesere og forfattere bedre vilkår., sier Heidi Austlid, direktør i Forleggerforeningen, en forening Strawberry meldte seg ut av sist sommer.

– Fastprisen er et av de viktigste litteraturpolitiske verktøyene vi har, den sikrer bredde og kvalitet i norske bokutgivelser gjennom et mangfold av forfatterstemmer. Det trenger vi oppslutning om i bokbransjen, sier Austlid, og legger til: – En sterkere regulering av fastprisen vil gjøre spillereglene i det norske markedet forutsigbare og like for alle aktører. Dette utspillet bør være et argument for det. Fastpris er bra for leserne fordi de får et bredt utvalg og god kvalitet til en fast pris i hele landet. Fastprisen gir forfattere og forlag økonomisk trygghet for å utvikle ny litteratur som igjen betyr mye for norsk kultur, kunnskap og språk.