Doblougprisen til Kielland og Mytting

Lars Mytting (Foto: Julie PIke)

Doblougprisen 2022 er tildelt Victoria Kielland og Lars Mytting.

Under åpningsforestillingen til Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i går kveld ble Doubloungprisen delt ut. Den tungtveiende litteraturprisen, opprettet i 1938 av Svenska Akademien, har som formål å fremme norsk og svensk skjønnlitteratur, samt litteraturhistorisk forskning. Prisen er på 200.000 svenske kroner.

«Alene i norsk samtidslitteratur»

I juryens begrunnelse for Victoria Kielland heter det at hun har gjort seg bemerket helt siden debuten med prosasamlingen I lyngen fra 2013.

Victoria Kelland. (Foto: Rolf M. Aagaard)

«Hun har per i dag utgitt tre bøker og er allerede i ferd med å bli sin generasjons mest originale stemme, full av rå sanselighet og en blodbankende ekspressivitet som ligger tett på ubehaget.»

Juryen trekker også frem Kiellands særegne formuleringsmåte:

«Forfatteren har en svært fysisk måte formulere seg på, og hun er alene i norsk samtidslitteratur om denne formuleringsmåten. Det er en glede å gi Dobloug-prisen til et særpreget talent, til en yngre forfatteren med en helt egen stemme, som tidlig i forfatterskapet absolutt har gjort seg fortjent til denne prisen.»

«Lars Mytting er en gave»

I juryens begrunnelse for tildelingen av prisen til Lars Mytting trekkes også frem fortellertalentet, ved siden av hans brede kunnskapsfelt:

«Historiefortelleren Mytting viser seg tydelig i de første bøkene, men kommer virkelig til sin rett først i den tredje romanen – Svøm med dem som drukner (2014). Forfatteren får god bruk for sin kunnskap om trær og tre- i denne medrivende romanen som tar oss på en skikkelig rundtur både hva tid og sted angår.»

Juryen trekker også frem Søsterklokkene og Hekneveven, og betegner dem som hovedverker i Myttings forfatterskap.

«Stor kunnskap om stavkirker og om arkitektur kobles med kunnskaper om folk og miljøer en gang for lenge siden, med klare innslag fra så vel eventyrdiktningen som sagalitteraturen i Søsterklokkene, mens Hekneveven skaper levende skikkelser innenfor sikre historiske rammer samtidig som den viser fram stor kunnskap om seder og skikker, om flyvemaskiner og jaktrifler og fluestenger og om det meste ellers i et bondesamfunn på vei inn i en ny tid.»

Til slutt legger juryen til:

«En historieforteller som Lars Mytting er en gave til et folks litteratur og språk. Forfatterskapet fortjener utvilsomt Dobloug-prisen.»