Stikkord: Doblougprisen

Doblougprisen til Høvring og Hatløy

Doblougprisen 2021 er tildelt Kjartan Hatløy og Mona Høvring.

Dobloug til Tiller og Moe-Repstad

Juryen har talt: Dobloug-prisen 2020 går til Carl Frode Tiller og Nils Christian Moe-Repstad.

Dobloug til Petterson og Johansen

Doblougprisen skal fremme norsk og svensk skjønnlitteratur gjennom årlige prisutdelinger til forfattere, eller gjennom bidrag til trykning av skjønnlitterære og litteraturhistoriske verker. Prisen er...