Stikkord: Doblougprisen

Doblougprisen til Kielland og Mytting

Doblougprisen 2022 er tildelt Victoria Kielland og Lars Mytting.

Doblougprisen til Høvring og Hatløy

Doblougprisen 2021 er tildelt Kjartan Hatløy og Mona Høvring.

Dobloug til Tiller og Moe-Repstad

Juryen har talt: Dobloug-prisen 2020 går til Carl Frode Tiller og Nils Christian Moe-Repstad.

Dobloug til Petterson og Johansen

Doblougprisen skal fremme norsk og svensk skjønnlitteratur gjennom årlige prisutdelinger til forfattere, eller gjennom bidrag til trykning av skjønnlitterære og litteraturhistoriske verker. Prisen er...