– Clinton er Putins absolutte mareritt

SAKLIG ONSDAG: Øystein Bogen, som er aktuell med "Putin og jeg" (Kagge), er helt sikker på at Trump er Putins favoritt av de to amerikanske presidentkandidatene. Han er lettest å forme.

Russlands historie har siden 90-tallet i stor grad vært knyttet til Vladimir Putins person. Han som for mange fremstod som Jeltsin, og Sovjettidens, rake motsetning, har vist seg å være en like streng leder.

 

Russland, mange europeiske lands nærmeste nabo, har kanskje forandret seg siden Sovjettiden, men mye av tankegodset er videreført. Putin har ikke få ganger blitt kritisert for å være udemokratisk av vestlige instanser, og forholdet mellom Russland og vestlige land har fått en kjøligere tone løpet av de siste årene.

 

org_putin-og-jeg-hoy

 

Utenriksreporter Øystein Bogen har fulgt landets utvikling tett siden 1990-tallet. I samme periode har han langsomt gått fra å elske landet til å frykte det. I Putin og jeg forteller han om Russlands endringer gjennom flere sentrale hendelser, blant annet gisselaksjonen i Beslan, Kursk-tragedien og invasjonen på Krim. Bogen har vært til stede som reporter gjennom alle disse årene.

 

 

bogen-oystein

 

 

 

Navn: Øystein Bogen

Aktuell med: Putin og jeg (Kagge)

 

 

 

 

 

Hvorfor valgte du å skrive akkurat denne boken?

Etter å ha oppholdt deg i Russland over lengre tid får du landet «under huden». Jeg har reist og jobbet der i 25 år og følte et behov for å skrive Russland ut av systemet. Konkret ble dette behovet utløst av endel skjellsettende personlige opplevelser som gjorde meg ganske nedslått over et land jeg følte var mitt andre hjem. Jeg har bevitnet fire russiske militære invasjoner på nært hold, hvorav tre var mot vennligsinnede naboland. Jeg har dokumentert hvordan journalistkolleger, minoriteter og opposisjonelle plages og settes i fengsel. Jeg har selv blitt hjemsøkt av russiske nett-troll, blitt hacket, trakassert og arrestert av de russiske hemmelige tjenester på grunn av mitt virke som journalist. Og jeg har opplevd at russiske venner ikke lenger tør å bo i landet Putin har skapt, men i likhet med hundretusener av andre har flyktet utenlands. Det å si at jeg er skuffet over det Putin har fått til er for mildt. Boken er mitt bidrag til å fortelle hvordan og hvorfor det gikk så galt i Russland, med en personlig vri.

 

Hvordan tror du Putin kommer til å bli husket av ettertiden?

Jeg håper at fremtidige russiske generasjoner vil ta et oppgjør med Putin og alt han har stått for. Dette oppgjøret ble ikke tatt etter kommunismens fall, og er i dag for eksempel årsak til at mange som ikke vet bedre, tror Stalin var en fremragende leder som kun ville folkets beste. Jeg tror imidlertid et slikt oppgjør vil ta flere generasjoner.

 

Mange russere ser tilbake på Sovjet-tiden med nostalgi. Hvorfor, og hva kan Putin tilby dem?

Putin har gitt russerne mer penger mellom hendene. Det er ikke så rart, med statsinntekter som ble mangedoblet i takt med sterkt økende oljepriser mellom 2000 og 2008. Jeg tror enhver leder ville gitt russerne den samme økning i levestandard. I boken min skriver jeg mye om fremveksten av Sovjet-nostalgien, som kom på midten av 2000-tallet. Til å begynne med var dette kun de yngre generasjoners lek med symboler og kunstneriske uttrykk som var populære i foreldrenes barndom. I dag, når den russiske statskassen er tom, og mange av dem som opplevde Stalin-tiden er døde, har Putin institusjonalisert Sovjet-nostalgien. Han har selv sagt at han savner storhetstiden, da Sovjetunionen tilsynelatende blomstret. Men hans yngre tilhengere i dag har intet begrep om den totalitære jernhånd som lå over landet på den tiden. Om frykten, utreiseforbudet, fangeleirene, de parodierte valgene og mangelen på varer i butikkene. Putin forsøker å selge dagens russiske ungdom en merkevare som heter Sovjetunionen. Men samtidig forsøker han å viske ut den kollektive hukommelsen om hva livet på den tiden betydde. Han har valgt seg ut de beste tingene, de selger som aldri før, og ingen tør å motsi ham.
Apropos Sovjet-tiden og dens ledere; tror du Putin også vil sikte seg inn på et livslangt lederskap?

Med dagens grunnlovsbestemmelser kan Putin sitte til 2024. Da vil han være 72 år gammel. Men jeg tror at Putin har skjønt at han aldri kan gi opp makten. Den underliggende motstanden mot hans regime er for stor, både blant vanlige folk og i kretsen av maktmennesker.  Putin må sikte seg inn mot å styre for alltid, eller risikere å bli satt fengsel – eller det som verre er.

 

Hvilken tilnærming tror du Putin vil ha til enten Clinton eller Trump som president?

Jeg er sikker på at Putins favoritt er Trump. Trump har ingen politisk erfaring, og liten internasjonal kunnskap. Han kan lettere la seg forme til å bli med på ordninger Putin vil like. Clinton er Putins absolutte mareritt, med sine humanitære verdier og grundige kjennskap til alle internasjonale løfter Russland har brutt. Det Putin kanskje ikke helt forstår er maktfordelingsprinsippet, som står sterkt i USA. Alt er ikke avhengig av hva presidenten vil. Og skulle Trump bli valgt til president, tror jeg han vil bli langt mindre Putin-vennlig når han blir brifet grundig om hva den russiske lederen faktisk har foretatt seg for å skade USAs interesser de siste årene.

 

Har vi i Norge noe å frykte fra Putin?

Ja, jeg tror Norge har grunn til å frykte Putin. Ikke fordi han uten videre kommer til å invadere oss, men på grunn av det system han har skapt i vårt naboland. Putin omgir seg med ja-mennesker og tenker selv i svart-hvitt. Ingen kompromisser. Jeg har alltid ment at det å drive forretninger i Putins Russland nærmest er umulig uten å være klar til å delta i korrupsjon og andre typer lyssky virksomhet. Denne trenden har bare forsterket seg i det siste. Det vil være en illusjon å tro at omfattende handelssamarbeid med Russland av noen art vil være mulig, all den tid Putin motsetter seg rettsreform og et oppgjør med korrupsjonskulturen. Putin har tidoblet Russlands militærbudsjett siden 2000. Allerede nå ser vi at norske fiskere ikke tør fiske i store deler av Barentshavet på grunn av russiske rakettutskytinger og truende marineøvelser. I Østersjøen har russiske spionfly flere ganger vært nær ved å kollidere med passasjerfly. Russisk militær skjødesløshet i grensetraktene er akkurat nå den største trussel mot nordmenn. En annen trussel er det faktum at et Russland med en mann som Putin ved roret er enormt ustabilt. Uten en ventil der folkets røst kommer til orde, er Russland en sovende vulkan. 5000 flyktinger på grensen ved Storskog i fjor var nær den logistiske tålegrensen til den norske stat. Hva gjør vi hvis 300 000 russere står og banker på?

 

Tre egne favoritt dokumentarbøker som du vil anbefale videre?

Jeg leser mye mer engelske bøker enn norske, men tre favoritter er:

Peter Pomerantsev: «Nothing is True and Everything is Possible»

Fred Kaplan: «The Wizards of Armageddon»

Martin Gilbert: «Israel. A History»

 

 

Hovedfoto: Wikipediacommons
Foto Bogen: Sturlason / Kagge