vinne

greie, rekke, orke; ha framgang, oppnå, skaffe seg; nå, få; seire. Av norrønt vinna som også betydde «arbeide, streve», avledet av en germansk rot som kan være *wenn-a- «anstrenge seg». Den indoeuropeiske roten skal være *wen- «streve for; vinne, overmanne», som også er representert i sanskrit vanóti «han streber, vinner». (Watkin, B&L, Barnhart, Kluge)