Lansere

gjøre noe nytt kjent (i den hensikt å få det akseptert, brukt eller solgt). Av fransk lancer, som egentlig betyr «kaste en lanse».