Vil ha Storytel på taksameter

Jonas Tellander - foto: Elisabeth Ohlson Wallin - Storytel

Bokbransjen må komme i takt med tiden, skriver Storytel-toppsjef Jonas Tellander, som vil betale for lesetid – ikke eksemplarer.

«Bokbransjen lever fremdeles i en tid der man regner solgte eksemplarer, men omverdenen forandres raskt. Verdens eldste mediaformat må komme i takt med tiden.» Det er budskapet fra Storytels toppsjef Jonas Tellander i en debattartikkel gjengitt i flere svenske medier, blant dem Svb.se og Boktugg.

Tidoblet utbetaling

Tellander tror de fleste i svensk bokbransje mener Storytel er bra for bransjen – og bidrar til at boken klarer fighten mot andre medier.

«Storytels utbetalinger til de svenske forlagene er tidoblet fra 35 mill. kr i 2013 til over 350 mill. kr i 2018.», skriver Tellander i sin debattartikkel.

I samme periode har antall bøker kundene har lest og hørt på økt med femten-gangeren, fra 1 mill til rundt 15 mill. Her bidrar også stadig større konsum per abonnent sterkt, slik at royaltyutbetalingene til forlagene øker mer prosentuelt enn abonnementsinntektene. Kort sagt: Forlagene får en stadig større andel av Storytels omsetning, ifølge Tellander. Han fremholder at dette også synes i årsregnskapene hos de forlagene som satser tyngst på lydbøker.

Tidskonsum – ikke antall

Det er to viktige budskap i Tellanders innlegg: overgang fra stykkberegning til tid, og pengeflytting fra backlist i favør frontlist.

«Vi interesserer ikke for hvor mange bøker man leser/lytter til, men hvor mye tid man bruker. Rapporter om folks medievaner baseres eksempelvis alltid på hvor mye tid man bruker på ulike medier.», skriver Tellander. «Derfor går Storytel ved årsskiftet over til tidsbasert oppfølging av konsumet, noe som kommer til å gi lengre bøker høyere kompensasjon, og sikre at forlagene får bedre dekningsbidrag også for større produksjoner. Som en konsekvens blir kompensasjonen fort korte bøker, som episodebaserte fortellinger og barnebøker, lavere enn i dag.»

Fra backlist til frontlist

Jonas Tellander skriver at Storytel på backlist i dag gir forlagene det mangedobbelte av hva de ellers har av inntekter på backlistutgivelser, og varsler en omfordeling av inntektene: høyere royalty for nyheter enn i dag og lavere royalty for backlist.

Tellander håper avslutningsvis at man også kan få fart på omsetningen av lesebrett og e-bøker, og sikre vekst i det svenske bokmarkedet i mange år fremover.

 

(Foto: Elisabeth Ohlson Wallin / Storytel)