Cappelen Damm øker på bok

Norges største forlag viser igjen gode regnskapstall. Totalomsetningen i konsernet ble i 2017 på nesten 1,6 milliarder kroner, hvorav forlagsdriften utgjør nesten en milliard. Bokhandelkjeden Tanum viser imidlertid underskudd, satsingen på Gardermoen har kostet.

Cappelen Damm befester sin posisjon som landets største forlag, og øker sin markedsandel i et svakt fallende bokmarked. Nesten hver tredje solgte norske bok er fra Cappelen Damm.  I 2017 økte forlagsomsetningen med 57 millioner til 938 millioner kroner, men så er da også dette første året som inkluderer helårsomsetning fra oppkjøpene av forlagene Bazar, Arneberg, Font og Fontini.

Driftsresultatet for forlagsdriften ble på 85 millioner, hvilket gir en driftsmargin på akseptable 9,1 prosent, nesten på samme nivå som året før.

Ikke største konsern

Men selv om Cappelen Damm er Norges største forlag, er det ikke Norges største bokkonsern. Gyldendal rapporterer, i hovedsak grunnet sitt eierskap i ARK-kjeden, en omsetning på 2,06 milliarder, mens Cappelen Damm-konsernet følger som nummer to med en totalomsetning på 1,58 milliarder kroner i 2017. Det gir en samlet økning på 120 millioner fra året før. Driftsresultatet ble for konsernet som helhet 86 millioner kroner, ned 32 millioner fra 2016.

Bokklubber ned, distribusjon opp

Inntektene fra bokklubber og nett falt med 10 millioner til 236 millioner kroner. Ditto driftsresultatet fra 25 til 19 millioner.  I dette segmentet er det nok bokklubbene som bærer stort ansvar. Cappelen Damm eier 50 prosent av den norske satsingen til svenske Storytel, og her har veksten vært betydelig. Storytel AS mer enn fordoblet inntektene i 2017 til 107 millioner kroner, men Cappelen Damms andel av Storytel-Norge omsetningen gjenspeiles ikke i regnskapet. Dette da Cappelen Damm ikke konsoliderer omsetningen fra deleide selskap.

Heleide Sentraldistribusjon økte imidlertid driftsinntektene med hele 11 prosent til 178 millioner. Driftsresultatet ble solide 17 mill, hele 11 millioner bedre enn året før. Sentraldistribusjon passerte med dette for første gang hovedkonkurrenten, Aschehoug/Gyldendal-eide Forlagssentralen hva gjelder omsetning, samtidig som driftsresultat ble det samme som for FS.

Tanum tar tid

En av de djerveste satsningene til Cappelen Damm var i fjor å konkurrere ut ARK ved å sikre seg rettighetene til bokutsalgene på Gardermoen for fem år framover. Dette har antagelig medført høye initialkostnader. Den heleide bokhandelkjeden Tanum økte i fjor omsetningen med over 40 prosent til 377 millioner, men driftsresultatet stupte – antagelig som følge av Gardermoen-satsingen – samtidig fra 3 millioner i pluss i 2016 til et driftsunderskudd på hele 29 millioner i fjor.

Cappelen Damm er eiet med like andeler av svenske Bonnier og danske Egmont.

Les også: