Vil ha ny nordisk barnebokkonferanse

Bilde fra en konferanse tidligere i år. Foto: Vibeke Røgler/Foreningen !les.

– Vi håper å kunne fortsette den gode kunnskapsdelingen og kompetansehevingen denne konferansen har hatt lang tradisjon for.

Tidligere i år avviklet Sølvberget i Stavanger Nordisk Barnebokkonferanse. Nå ses det på muligheter for å få på plass en ny konferanse med fokus på nordisk barne- og ungdomslitteratur.

Behov for møteplass

«Nordisk Barnebokkonferanse har over flere år vært en samlende og førende drivkraft som en møteplass for den nordiske barne- og ungdomslitteraturen. Gjennom fem konferanser i regi av Sølvberget bibliotek i Stavanger, ble det nordiske perspektivet løftet sammen med en rekke aktører,» skriver Norsk barnebokinstitutt, Leser søker bok og foreningen !les sammen med Lillestrømbibliotekene i en pressemelding.

Nå ser de sammen på muligheten for å videreføre tilbudet. Målgruppen for konferansen var bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, forfattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur i Norden.

«Vi er mange som mener at vi fortsatt trenger en nordisk møteplass!»

Ser på muligheten

«Vi inviterer også inn de nordiske barnebokinstituttene og relevante samarbeidspartnere til dialog om mulig samarbeid», skriver foreningene i pressemeldingen.

«Ved å i enda større grad ha et nordisk og internasjonalt perspektiv på de mange sakene som opptar oss som jobber tett på litteratur og medievaner til barn og unge, håper vi å kunne fortsette den gode kunnskapsdelingen og kompetansehevingen denne konferansen har hatt lang tradisjon for.»