Israel-Hamas-konflikten preger Frankfurt-messen

MØTER BETYDELIGE UTFORDRINGER: Juergen Boos.

Flere trekker seg ut av bokmessen i Frankfurt som følge av eskaleringen av konflikten i Midtøsten.

Bokmessen i Frankfurt og handelsorganisasjoner har fordømt Hamas-angrepene, og krever en slutt på fiendtlighetene i regionen.

Juergon Boos, direktør for bokmessen, beskriver handlingene som «en barbarisk terrorkrig mot Israel», og vil nå gi israelske og jødiske stemmer ekstra tid på scenen.

Det har ført til at Emiratenes Forleggerforening, som inkluderer Sharjah Bokmyndighet, trekker seg ut av messen. Det skjer som følge av eskaleringen av konflikten i Midtøsten etter Hamas’ terroristangrep mot Israel 7. desember. Det kommer frem i en sak i The Bookseller.

Messen skal finne sted i Frankfurt fra onsdag 18. oktober til søndag 22. oktober.

Avlyser prisutdeling

Litprom avlyser en prisutdeling for den palestinske forfatteren Shibil, som skulle finne sted under messen. Litprom er en tysk litterær forening som skal fremme litteraturen fra Afrika, Asia, Latin-Amerika og Karibia, og uttaler i saken:

«På grunn av krigen startet av Hamas, der millioner av mennesker i Israel og Palestina lider, har arrangøren Litprom e.V. besluttet å ikke avholde prisutdelingen av LiBeraturpreis. Litprom leter etter et egnet format og ramme for arrangementet på et senere tidspunkt.»

Prisen gis hvert år til kvinnelige forfattere fra «den globale sør». Litprom er alene ansvarlig for å tildele prisen.

Anklager

Emiratenes Forleggerforening har ikke nevnt hva som utløste foreningens tilbaketrekning, bortsett fra å peke på en kunngjøring fra bokmessen. Imidlertid har holdninger til bokmessen ført til anklager om at messen har tatt en ensidig tilnærming til hendelsene.

En uttalelse fra både Emiratenes Forleggerforening og Sharjah, lød: «Sharjah Bokmyndighet støtter kulturens og bøkenes rolle for å oppmuntre til dialog og forståelse mellom mennesker. Vi tror at denne rollen er viktigere enn noensinne.»

«Det er uheldig at hendelsene har utviklet seg på denne måten, ettersom vi fast tror at et miljø som fremmer mangfold og inkludering er avgjørende for det litterære samfunnet og for suksessen til enhver bokmesse.»

350 forfattere reagerer

Også 350 forfattere har signert et åpent brev der de beskylder Frankfurt-messen for å «stenge ned» palestinske stemmer ved å avlyse prisutdelingen. Det uttales at messen har «ansvar for å skape rom for palestinske forfattere til å dele tankene sine, følelsene, refleksjonene om litteratur gjennom disse forferdelige, grusomme tidene, ikke stenge dem ute».

Formannen for Sharjah Bokmyndighet, uttalte at beslutningen om å trekke seg fra messen var «på grunn av FBFs valg om å kansellere stemmen til en hel demokratisk gruppe ved å støtte Israel full ut, noe som effektivt utelater plass for dialog og kulturell utveksling. I Sharjah tror vi fast på at bokmesser bør tjene som plattformer for å fremme dialog og forene mennesker, heller enn å drive dem fra hverandre, spesielt i krigs- og konflikttider».

Også Arab Publisherer’s Association i Egypt, en ideell organisasjon som representerer mer enn 1000 regionale forlag, har trukket seg som følge av «den skjeve og urettferdige holdningen til de tragiske hendelsene i regionen».