annonse

Stikkord: Nordisk barnebokkonferanse

Viderefører Nordisk barnebokkonferanse

Norsk barnebokinstitutt, Foreningen !les og Leser søker bok viderefører Nordisk barnebokkonferanse sammen med Lillestrømbibliotekene.

Vil ha ny nordisk barnebokkonferanse

– Vi håper å kunne fortsette den gode kunnskapsdelingen og kompetansehevingen denne konferansen har hatt lang tradisjon for.