Tildelt pris for «Europas beste læreverk»

PRISVINNERE: Forfatterne bak den prisvinnende læreboken; Sara Kristensen, Tuva Skjelbred Nodeland, Kristin Gregers Eriksen og Guro Jabolousie Sibeko. (Foto. Aschehoug)

Under bokmessen i Frankfurt mottok samfunnsfagsverket "Arena 6" Europas mest høythengende læremiddelpris.

Aschehoug og forfatterne av samfunnsfagsverket Arena 6 ble forrige uke tildelt den prestisjetunge BELMA-prisen i gull. Best European Learning Materials Awards – BELMA – er den viktigste europeiske læremiddelprisen og deles årlig ut under bokmessen av en fagkomité som består av fagfolk fra hele Europa. Det var Aschehougs forlegger Mads Nygaard som imot prisen.

Engasjerende, motiverende, attraktiv

I sin begrunnelse skriver BELMA-juryen at Arena 6 har «en attraktiv layout og design, med en glimrende balanse av tekst og illustrasjoner som gjør sidene både ekstremt leservennlige og motiverende for så vel elever som lærere».

Juryen gleder seg videre over at boka «utvikler overførbare ferdigheter som argumentasjonsteknikker, research-metoder, samt evne til kildekritisk tenkning og tekstanalyse. Mangfold blir illustrert gjennom bilder og statistikk, noe som styrker elevenes kulturelle bevissthet».

Også verkets digitale løsninger fremholdes: «Det digitale stoffet er interaktivt, og oppmuntrer elevene til å jobbe hver for seg og i fellesskap på en engasjerende og motiverende måte. Oppgavene innbyr til videre refleksjon og diskusjon».

– Som yatzi på første kast

– Det er veldig moro å få denne formen for anerkjennelse etter så mange lange kvelder og sene netter, sier Tuva Skjelbred Nodeland, en av de til sammen fire forfatterne bak Arena 6.

– Uavhengig av juryens begrunnelse syns jeg vi har klart å lage et læremiddel som viser at fagfornyelsen er noe helt nytt, der det legges opp til kritisk diskusjon og tverrfaglig tenkning, sier Skjelbred Nodeland. Arena er hennes første læremiddel som forfatter.

– Sånn sett er det å motta BELMA-prisen nærmest som å få yatzi på første kast, ler hun.

Får entusiastiske tilbakemeldinger

– Først og fremst blir jeg fryktelig glad og stolt på vegne av forfattergruppa – dette er en ekstremt fin anerkjennelse for oss alle sammen, sier Guro Jabolousie Sibeko, en av forfatterne bak læreverket. Hun fortsetter:

– Vi har følt at vi med Arena har laget et læremiddel som har våget å være ambisiøst på elevenes vegne, og vi har skrevet en bok som gir støtte til lærerne der ute. Samfunnsfag har vært et fag der mange lærere kanskje har følt at de har manglet en slik støtte, og den syns jeg vi har klart å gi dem,

Redaktør og prosjektleder for verket, Karianne Nessen, var den som håndplukket og satte sammen de fire forfatterne.

– Det vi ønsket oss var en forfattergruppe bestående av både akademikere med ulik fagbakgrunn og praktiserende lærere, og det fikk vi. Samfunnsfaget er et av fagene som har gjennom gått størst endring i Fagfornyelsen. Forfatterne har hele vegen vist stor forståelse for disse store endringene, samtidig som de har klart å «oversette» kompetansemålene til et innhold som passer elevene. Vi får entusiastiske tilbakemeldinger fra lærere og elever som har tatt Arena 6 i bruk.

– Noen av kjerneelementene i faget er demokratiforståelse og deltakelse, samfunnskritisk tenking og bærekraftig utvikling. For oss har det vært viktig å inspirere og øve elevene til å være unge handlingsagenter som kan tenke bærekraftig og kritisk og diskutere på en god og saklig måte. De skal være demokratiske medborgere som bryr seg om og deltar i samfunnet de lever i, rett og slett, forteller Nessen.

Skapte debatt

Arena 6 var dessuten gjenstand for en viss debatt på forsommeren, da Kristelig folkepartis leder Kjell Ingolf Ropstad gikk ut mot det han så på som en stereotypisk fremstilling av kristne menneskers holdning til homofili, eksemplifisert gjennom en kort, skjønnlitterær fortelling om en kristen gutt som ikke tør å fortelle sine kristne foreldre at han er forelsket i en annen gutt.

Tuva Skjelbred Nodeland hilser debatten velkommen.

– Jeg synes debatten fikk fram det komplekse i at alle elever skal kjenne seg trygge i klasserommet, samtidig som det er utrolig viktig å ta opp temaet sosial kontroll i ulike miljøer. Og så tenker jeg jo også at denne prisen er med på å trygge vår oppfatning av at boka som helhet holder høy kvalitet.

Dette er noe redaktør Karianne Nessen bifaller.

– Med Arena 6 har vi valgt å lage det jeg anser som et veldig modig læreverk, noe som er helt i Aschehougs ånd.