Oversetterpris til Eldøen

Gøril Eldøen, her fra hun mottok Bastianprisen i 2020. (Foto: Olav Urdahl)

Gøril Eldøen er tildelt Det skjønnlitterære oversetterfonds pris 2024 for sitt samlede virke som oversetter fra fransk.

Prisen ble delt ut under Norsk Litteraturfestival torsdag 30. mai.

«Som leser av Eldøens oversettelser kan man ikke unngå å legge merke til hennes smittende glede over språket. Uansett hvor bittert, barskt eller brutalt innholdet kan være, uansett hvor kompliserte og malmfulle setningene er, er det som om Eldøens ordvalg, syntaks eller bokstavrim tilfører et eget lys og en letthet», skriver juryen i sin begrunnelse.

Gøril Eldøens (f. 1974) første oversettelse utkom i 2010, og hun har ifølge juryen «blitt en av de oversetterne man følger med nysgjerrighet, glede og interesse, på samme måte som man kan følge et forfatterskap». Oversettelsene hennes er «breddfulle av liv, og samtidig av en sjeldent energisk eleganse. Juryen er ikke i tvil om at det i dette tilfellet er riktig å prise en oversetter hvis virke ennå ikke har nådd middagshøyden!»

Juryen trekker også frem Eldøens «språklige elastisitet og eleganse, i stadig nye verk. Hun ser ut til å kunne kombinere språklig fryd og nøyaktighet med en imponerende stor produksjon – og det til tross for at navnene hun har gitt seg i kast med, langt fra er lettvektere.»

Det skjønnlitterære oversetterfonds pris består av kr 50 000 kroner og et diplom. Juryen har bestått av Carina Elisabeth Beddari, Morgenbladet, Tone Selboe, Universitetet i Oslo, og Asbjørn Øverås, tidligere redaktør for oversatt litteratur.