Bibliotekaren og Zorro

Tage Pettersen, Høyre-politiker og Stortingsrepresentant for Østfold. (Foto: Stortinget)

Høyre-politier Tage Pettersen har to lesehelter: én ekte og én fiktiv.

I Forleggerforeningens #lesehelt-stafett inviteres offentlige personer til å fortelle om sin lesehelt og hvorfor lesehelter er viktige for samfunnet. Hver dag noen uker fremover vil ulike toppolitikere, næringslivsledere og andre offentlige personer fortelle om sine lesehelter.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen har to lesehelter: én ekte og én fiktiv:

– Da jeg var liten var vi på Moss bibliotek hver lørdag, og da satt alltid en av bibliotekarene og hadde høytlesing for oss i barneavdelingen. Det medførte at jeg begynte å lese bøkene om Zorro, som jeg vil trekke frem som min andre lesehelt.