Syltynt om språk fra Høyre

Riksmålsforbundets formann Trond Vernegg (Foto: Stig Michaelsen)

DEBATT: Etter forsikringene om sitt språkengasjement forsvinner Pettersen og Jønnes inn i bokloven, skriver Riksmålsforbundets leder Trond Vernegg.

«Kampen for fagspråket» er tittelen på et innlegg fra Stortingsrepresentantene Tage Pettersen og Kari-Anne Jønnes fra Høyre.

Les: Kampen for fagspråket

Heldigvis er de enige i at norsk språk ikke er partipolitikk, men står over den. Gledelig er det også at Høyrerepresentantene er enig i at språksak er samfunnssak og bekrefter at de i høyeste grad bryr seg om språket vårt. Og de har rett i at det også i språksak er politisk uenighet. Selvsagt er det uenighet, det viktige er at noe gjøres, det er lenge siden Språkrådet advarte om at norsk er under sterkt press fra engelsk.

Etter forsikringene om sitt språkengasjement forsvinner Pettersen og Jønnes inn i bokloven. Legger ut om fastpris på fag- og lærebøker, et forhold det var uenighet om også blant organisasjonene innen litteraturfeltet. Det stortingsrepresentantene skriver overbeviser ikke om deres språkengasjement. Flott at Høyre har høye ambisjoner for norsk forskning og høyere utdanning. Og det er ikke vanskelig å være enig i vi også skal hevde oss internasjonalt. Det er ingen motsetning i å styrke norsk fagspråk og å fremme internasjonalisering. Alt kan ikke publiseres på norsk, det har vel heller ingen krevet eller hevdet. Men 90 prosent av de som studerer skal arbeide her i landet med norske pasienter, klienter, brukere, beboere, elever o.s.v. som bruker norsk.

Pettersen og Jønnes’ forsikringer er sterke, men er det annet enn 17. mai tale og ord? Hvor er de konkrete tiltakene? Når stortingsrepresentantene sier seg enig i at språksak står over partipolitikk, hvorfor nevner de ikke med ett ord Regjeringens nylig fremlagte handlingsplan for fagspråk i akademia, Frå ord til handling? Leselyststrategien for barn og unge som er under arbeid er heller ikke ofret ett ord. Står partipolitikken likevel over den saken Pettersen og Jønnes vil ha oss til å tro at de mener er så viktig? Og hva vil Høyre konkret gjøre for å snu den negative utviklingen for norsk språk som Språkrådet og mange andre har påvist og ropt om gjennom etterhvert mange år? Vil Høyre at vi skal bli en nasjon som snubler seg frem på haltende engelsk i dagliglivet? Der kommunikasjon, samfunnsdebatt og demokrati svekkes fordi vi ikke har et sterkt nasjonalspråk.

TROND VERNEGG
Leder av Riksmålsforbundet