Stikkord: Karnov Group

En rettshistorisk markedsvending?

Skandinavias ledende jussforlag, Karnov ruller denne måneden ut sitt norske tilbud.

Går tungt inn i Strawberry-satsing

Karnov Group og Flemming Breinholt (bildet) kjøper 40 prosent av aksjene i rettsdata-satsingen Strawberry Law. Med investeringen følger nordiske muskler og navneskifte.