Åtte går fra Gyldendal til Strawberry

NESTEN TOMT HUS: Gyldendals 400 ansatte blir oppfordret til å ta hjemmekontor. Det blir ikke mange å se i dette bygget i dag.

Åtte medarbeidere går fra Gyldendal Rettsdata. Neste stoppested: Strawberry.

Det ble en turbulent inngang til julen i Gyldendal-huset, da det ble kjent at hele åtte medarbeidere går fra Gyldendal Rettsdata. «Avhopperne» vil ikke kommentere hvor ferden går, men etter hva BOK365 erfarer skal Strawberry Publishing være neste stoppested.

I Strawberry Publishing ønsker man ikke å kommentere saken.

Bevegelsen er svært oppsiktsvekkende, dels fordi så mange flytter på seg i én og samme operasjon, og dels fordi Gyldendal Rettsdata gjennom årene har vært en svært lukrativ satsing – kanskje den mest vellykkede norske forlagssatsingen mot profesjonsmarkedet. Rettsdata er et rendyrket jusforlag som utgir juridiske bøker og rettskildeverktøy for profesjonelle brukere, som jurister og revisorer, og studenter.

– Norges ledende miljø

ARNE MAGNUS: – Konkurranse skjerper oss.

Arne Magnus, administrerende direktør i Gyldendal Norsk Forlag, tar tilsynelatende bevegelsen med stor ro:

– Vi har Norges ledende miljø innen digital juss, det et er en fantastisk organisasjon med en solid kompetanse. Det er synd å miste disse folkene, men vi er en stor og robust virksomhet som driver godt videre. Og konkurranse er sunt, det skjerper oss og vil gi enda bedre tilbud for kundene, sier Magnus.

Arne Magnus ønsker ikke å spekulere høyt i hvor de åtte tar veien eller å kommentere saken ytterligere.

Betydelig innhugg

Selv om Gyldendal-sjefen avdramatiserer situasjonen er åtte hoder et betydelig innhugg i en Rettsdata-avdeling som totalt teller rundt 40 ansatte – og særlig i den redaksjonelle delen, hvor de aktuelle medarbeiderne var hjemmehørende.

Etter hva BOK365 erfarer har flere av medarbeiderne, av åpenbare konkurransemessige hensyn, måttet pakke skrivebordet på dagen. Noen har fått arbeidsfritak, andre har fått hjemme-prosjekter. De åtte skal i hovedsak sitte i normale arbeidsavtaler, hvilket tilsier tre måneders oppsigelsestid.

Historisk gode resultater

Gyldendal Rettsdata har holdt koken i 28 år, og har vært en stadig mer lukrativ satsing for forlagshuset. Det er ikke mulig å lese konkrete tall for Rettsdata ut fra konsernregnskap og årsrapporter, men det er en dårlig skjult hemmelighet at satsingen har vært økonomisk svært vellykket. Årsmeldingene vitner om fortsatt vekst i både inntekter og resultat. Også fjorårets årsrapport kan fortelle om et Gyldendal som øker inntektene i markeder som er fallende og at «Gyldendal Rettsdata hadde historisk gode resultater».

Rapporten forteller både om vekst for eksisterende produkter og lansering av nye:

«Gyldendal Rettsdata hadde god vekst i 2018, blant annet med produktet Rettsdata Total, en online abonnementstjeneste for jurister. Produktet SmartLawyer Writer ble lansert i 2018. Produktet «forstår» juridiske dokumenter og gir skrivestøtte direkte i MS Word ved å løpende vise fram lovparagrafer og lovkommentarer som er relevante for innholdet i dokumentet.»

Rettsdata gir brukeren tilgang til oppdaterte rettskilder, lovkommentar fra Norsk Lovkommentar (med samtlige av Norges lover, cirka 750 i tallet, kommentert) praktiske dokumenter, fagbøker og tidsskrifter.

Hodejakten i gang?

Etter som det er snakk åtte medarbeidere med redaksjonell bakgrunn fra jus-feltet, er det nærliggende å tro at de skal være med på å bygge opp en tilsvarende satsing, som en ny enhet i – eller mer sannsynlig ved siden av – den eksisterende forlagsvirksomheten i Strawberry.

Det er uansett duket for tøff konkurranse på dette feltet. I tillegg til Gyldendal Rettsdata er også Universitetsforlaget etablert med sin jus-tjeneste Juridika – med lovkommentarer, fagbøker og relevante tidsskrifter.

Gyldendal Rettsdata samarbeider ifølge eget utsagn «med de beste hodene innenfor akademia og næringsliv for å gi det beste kvalitetssikrede verktøyet på markedet.» Internt er det nå blitt åtte færre gode hoder, og jakten på nye er i gang.