En rettshistorisk markedsvending?

Deler av redaksjonen i Karnov Norge: fra venstre Anne Birgitte Songe, Tone Sundet og Ida Kyhring (foto: André Clemetsen)

Vi skriver september. Med dette er det tid for den viktigste forlagslanseringen i år. Skandinavias ledende jussforlag, Karnov ruller denne måneden ut sitt norske tilbud.

Karnov Group er et rendyrket jussforlag. Forlaget har danske røtter og den første kommentarsamlingen ble utgitt i Danmark allerede i 1937. I dag utgir forlaget fortsatt på papir, men er fullt digitalisert og markedsledende både i Danmark og Sverige. I begge land opererer forlaget med en markedsandel på rundt 50 prosent. I disse dager ruller forlaget ut sitt norske tilbud. Ambisjonen er å ta like stor markedsandel her hjemme som i våre to naboland.

Børsverdi på over 5 milliarder

Karnov er notert på Stockholms-børsen og er kapitalisert til en børsverdi på noe over 5 milliarder kroner. Konsernet har i dag 280 ansatte, 1 500 spesialister og mer enn 80 000 brukere. Omsetningen var i fjor på litt under 800 millioner svenske kroner, mens driftsresultatet (EBITA) summerte seg til like under 300 millioner SEK.

Karnov har selv estimert det norske markedet til å være i størrelsesorden 600 millioner kroner. Det er av denne kaken forlaget nå ønsker å ta halvparten (i relieff og til sammenligning omsetter det mye omtalte strømmemarkedet for noe over 400 millioner kroner). De to viktigste konkurrentene er Gyldendals Rettsdata samt Universitetsforlagets Juridika, begge tjenester som i flere år har levert svært gode dekningsbidrag til sine respektive forlagshus.

Strawberry Law, navneskifte og ny hovedeier

En vandrehistorien forteller at det var Gyldendals hovedaksjonær, Erik Must som satte Petter Stordalen på sporet av det attraktive juridiske forlagssegmentet.

Sannhetsgehalt i vandrehistorier er vanskelig å etterprøve, men faktum er i alle fall at åtte ansatte i Gyldendals Rettsdata forsvant ut like før jul 2019, til det nye jussforlaget som den gang bar navnet Strawberry Law.

På vårparten i fjor gikk Karnov Group inn med 15 millioner kroner i egenkapital i forlaget, den gang et frittstående søsterselskap til Strawberry Publishing. For millionene fikk Karnov 40 prosent av aksjene, samt opsjon på ytterlige, nok til å kunne sikre seg en majoritetspost. Samtidig skiftet forlaget navn til Karnov Group Norway.

En optimistisk Petter Stordalen uttalte den gang:

– Vi har jobbet opp mot Flemming (Breinholt – daværende konsernsjef i Karnov, vår anm.) og Karnov Group det siste halvåret, og etter at våre ansatte kom på plass i begynnelsen av mars har prosessen virkelig fått fart på seg. Innen rettstjenester er Karnov i en klasse for seg selv, og nå skal vi slå sammen vår gjennomføringskraft og ideer for det norske markedet med deres know-how og erfaring. Jeg har alltid sett på Norden som ett land, jeg tror en tjeneste som kan hente kunnskap og ressurser fra tre land vil være attraktiv for både kunder og forfattere.

Norsk versjon rulles ut

I disse dager rulles den norske versjonen av tjenesten ut. Det er hektisk aktivitet i lokalene forteller Karnovs forlagsdirektør Tone Sundet:

– Vi er spente og forventningsfulle nå som lansering nærmer seg. I løpet av september og videre utover høsten vil nye lovkommentarer rulles ut på Lovdatas plattform, fullintegrert i Lovdata Pro. For oss i redaksjonen har det vært halvannet år med rekruttering av forfattere fra hele landet. Vi har nå forfattere fra universiteter, høyskoler, offentlige etater og fra det private næringsliv. I disse dager renner manus inn, og i tett samarbeid med 25 fagredaktører gjennomgår vi språk og innhold, og klargjør manus for publisering. For tech-teamet vårt har det vært halvannet år med å utforme og konstruere arkitekturen bak forfatterverktøyet vårt, samtidig som de samarbeider tett med Lovdatas flinke tech-gjeng om integrasjonen av alt innholdet vårt inn mot Lovdatas plattform.

Kunnskapsrike jurister gull verdt

Tone Sundet, forlagsredaktør Anne Birgitte Songe,  og redaksjonssjef Ida Kyhring har til sammen nærmere førti års erfaring innen det juridiske forleggeri. Oppdraget de fikk i mars 2020, var å engasjere de flinkeste forfatterne til å skrive lovkommentarer – og at de 40 første lovkommentarene skulle være klare høsten 2021.

– Underveis utvidet vi mandatet selv, da vi opplevde stor interesse fra våre dyktige forfattere, forteller Ida Kyhring:

– Gullet vårt er alle de kunnskapsrike juristene vi har engasjert, de øser av sin innsikt og kunnskap for å klargjøre det til enhver tid komplekse rettskildebildet. Jussen er jo takknemlig å jobbe med i så måte, det kommer stadig en ny lovendring, forskrift, eller rettsavgjørelse som bør kommenteres. Derfor mener vi at det er riktig og viktig at nyskrevne og oppdaterte lovkommentarer skal ligge på Lovdatas plattform, der alle jusstudenter og jurister starter sine kildesøk, og hvor riggen vår nå muliggjør at oppdateringer er ute i løpet av 24 timer. Dette vil lette og forenkle arbeidet til en rekke aktører innen rettspleien.

– Og så vil vi jo si at det er stort, gøy og motiverende å få full tillit av styret og eierne til å bygge opp en forfatterstall, som nå teller over 300 eksperter. Vi er mektig imponerte og stolte over hver og én av forfatterne våre. Det er jo om ikke en plikt, så i alle fall svært velkomment at de som kan mest om et tema opplyser dem som ikke kan fullt så mye. Slik passer derfor Karnovs litteratur som hånd i hanske med Lovdatas samfunnsoppdrag hvor tilgjengeliggjøring av rettskilder – og i forlengelsen av det – den alminnelige borgers rettssikkerhet, står sentralt.

Åpner for bruk av flere rettskilder

Med den nylige NAV-skandalen friskt i minne, er det mange som har etterlyst bedre utveksling mellom nordisk og europeisk rettspraksis i relasjon til de tradisjonelle norske rettskildene.

Forlagsredaktør Anne Birgitte Songe ser stor fordel av samarbeidet over landegrensene:

– Vi ser et stort potensial i samarbeid på tvers av landegrensene, og er heldige som har Karnov Group i ryggen, med Sverige og Danmark på laget. Vi håper med dette å sette fart og retning på hvordan jurister mer effektivt og presist kan sikre at de har tilgang til alle kilder, både nasjonale og internasjonale. Underveis må vi kalibrere riktig slik at vi i samråd med forfattere og fagredaktører staker ut en trygg og stabil vei for alle aktører innen rettspleien, og alle som kommer i kontakt med rettsvesenet. Det gjør vi jo alle, på godt eller vondt, på et eller annet tidspunkt i løpet av livet.

Les mer om tjenesten på Karnovshjemmeside: Karnov Group Norway.

Karnov Group Norge: Anne Birgitte Songe, Bård A. Nythe, Tone Sundet, Markus Foss, Ida Kyhring, Isabell Støen, Mona Alstadvald, Odd Are Sæhle og Jon Myrseth (foto: André Clemetsen) (Ikke til stede da bildet ble tatt: Leonel Resul, Ken Gamst, Camilla de Ferry Smith, Kristian Hauan, Elise Solberg Rozeboom og Mikal Mian).