Strømmetak for storlyttere?

lydbok
(foto: istock)

Fem prosent av abonnentene i strømmetjenestene står for 20 prosent av lyttingen. Nå diskuteres begrensninger av lyttetiden.

Fredag refererte vi halvårstall fra Forleggerforeningen som viste at mens forlagenes inntekter fra lydbokstrømmingen økte med 14 prosent, økte antall lyttinger i samme periode med hele 32 prosentpoeng. Inntektene per bok lyttet til faller dermed dramatisk, og er nå nede på knappe 33 kroner.

Les: Strømmetallene er her

Tall fra strømmeselskapene viser nå at en liten del av abonnentene er kraftige «overforbrukere». Fem prosent står for hele 20 prosent av lyttingen.

Over 200 000 abonnenter

I Norge kan vi ta utgangspunkt i om lag 250 000 abonnenter for strømmetjenestene. Mange benytter seg av gratis prøveperioder, så vi reduserer i vårt regnestykke derfor betalende abonnenter til 225 000. Disse anslår vi at i snitt betaler rundt 175 kroner i abonnement per måned. Dette gir en brutto månedsinntekt for strømmetjenestene på rundt 40 millioner kroner.

Strømmetjenesten tar selv 30 prosent (12 millioner) til dekning av egen drift og fortjeneste, vi sitter da igjen med 28 millioner kroner som går til forlagene som betaling for rettighetene.

Litt under en million lyttinger per måned

I første halvår ble det i snitt lyttet til 832 000 bøker per måned. I snitt fire bøker – en i uka – per abonnent. Dette gir 33 kroner til rettighetshaver per bok. Av dette skal forfatterne ha 28 prosent – hvilket ikke blir mer enn 9 kroner. Heldigvis for forfatterne slår minimum-royalty på 11 kroner dermed inn.

Den nye normalkontrakten mellom Forleggerforeningen og skribentorganisasjonene definerer det som en hel boklytting om 15 prosent av ei bok er blitt lyttet til. I fjor var dette tallet 20 prosent, noe som bidrar til at antall lyttinger (bøker) inflaterer.

Fem prosent står for 20 prosent av lyttingen

Tall fra strømmeselskapene viser nå at fem prosent av abonnentene viser kraftig overforbruk. Den lille gruppen utgjør – gitt forutsetningene over – rett over 11 000 betalende abonnenter. Disse bidrar med 2 millioner kroner i månedlige abonnementsinntekter, men lytter for dette til hele 167 000 bøker i løpet av samme månedsintervall.

I snitt betyr dette at hver av disse abonnentene lytter til over 15 bøker i løpet av en måned, en hel bok annenhver dag.

Med andre ord bidrar denne lille gruppen storlytterne ikke med mer enn 12 kroner per bok – og det før strømmeselskapet har tatt sitt. Dermed blir det svært lite å fordele til forlag og opphavshen.

Utfordringer i kø

Strømmebransjen står dermed overfor store strategiske avgjørelser, og for en gangs skyld kan det virke som om strømmetjenestene, forlagene og forfatterne sitter i samme båt. Ingen er tjent med at rettighetene prises ned til minimum.

Bortsett fra forbrukerne.

Blant tiltakene som nå diskuteres er et tak for månedlig lyttetid. Vi kan også forvente oss en sterkere kuratering av lyttebibliotekene. Spesielt kan korte barnebøker stå i fare for å bli utelatt fra strømmetilbudet.

 

ANDERS NERAAL