Stans i bruken av nedsatt royalty

Innledende møte om ny normalkontrakt: (fra venstre) Trond Vernegg, Eystein Hanssen, Lars Christian Fjeldstad, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Einar Ibenholt og Mathias Lilleengen. Tine Kjær møtte via videolink i bakgrunnen av bildet.

Forfatterforbundet og Forleggerforeningen starter forhandlinger om ny normalkontrakt for voksen skjønnlitteratur. Forleggerforeningen har gått med på å fryse bruken av nedsatte royaltysatser ved realisasjon fram til nyttår.

Partene møttes i dag for første gang på Youngstorget, i LOs lokaler.

Forfatterforbundets delegasjon består av Eystein Hanssen, Trond Vernegg og LO-advokat Lars Christian Fjeldstad. Fra forleggersiden møter Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Einar Ibenholt fra Gyldendal, advokat Mathias Lilleengen og Tine Kjær fra Cappelen Damm.

– Dette første møtet er innledende, der partene først og fremst vil drøfte hvordan forhandlingene skal foregå, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. I tråd med praksis i andre deler av yrkeslivet, er Forfatterforbundet og Forleggerforeningen enige om å fryse situasjonen. Forleggerforeningen vil nå anbefale sine medlemmer å frem til nyttår ikke redusere royaltysatsen i samme forhold som utsalgsprisen.

Enkeltforfattere har fortsatt saker under forhandling med sine respektive forlag. – Disse sakene må løses under den gjeldende normalkontrakten, sier nestleder i Forfatterforbundet, Trond Vernegg. – Dagens avtale gjelder inntil en ny foreligger.

Fastlåst om realisasjon

Realisasjonsbestemmelsen i dagens normalkontrakt gir forlaget mulighet til å selge bøker til nedsatt pris med nedsatt royaltysats til forfatter, på visse vilkår. Strid om forståelsen og praktiseringen av denne bestemmelsen har preget litteraturfeltet i lang tid. Fra nyttår har forfatterne og forleggerne jobbet for å komme fram til en felles forståelse, men partene har ikke lyktes.

– Vi har flere møter, og utvekslet mange tanker, men fortsatt står dette fast, sier Hanssen. – Da tenker vi at det er på tide å gjøre noe med roten til problemet, og det er formuleringene i kontrakten.

Glad for konstruktive samtaler

Forleggerforeningens direktør, Heidi Austlid deltar ikke direkte i forhandlingene, men sier at hun er meget glad for at konstruktive samtaler nå er innledet – en forutsetning for gode bransjeavtaler. Austlid understreker ønsket om å komme i snarlig dialog også med de andre forfatterforbundene:

– Vi er interessert i å forhandle med alle forfatterorganisasjonene. Ingenting er bedre enn at vi som ansvarlige foreninger bygger klare og omforente bransjeavtaler.