Utmerkelse til læremiddel i norsk

PRISVINNERNE: Forfatterne bak "Fabel 1-4" ble hedret under Aschehoug skoles hagefest. (Foto: Aschehoug)

Forfatterne Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy, Bjørn Arild Ersland, Karianne Megard Grønli og Kjersti Lundetræ er tildelt William Nygaards legat for 2022 for "Fabel 1–4".

– Å skrive lærebøker for barn er fryktelig gøy, men også komplisert: vanligvis er det nok at jeg liker det jeg skriver selv, men så skal du lage noe som også skal bli likt og forstått av små barn som er mellom seks og ni år gamle, sier Bjørn Arild Ersland, en av fire prisvinnere og forfattere bak Fabel.

– Arbeidet med Fabel har gjort at jeg nå har kunnet utvide mitt kunstneriske virke til at jeg også jobber som prosjektleder ved Lesesenteret i Stavanger. I prosjektet «Skriv til meg» skal vi utvikle en ny metode for kreativ og skapende skriving i skolen. Fabel har altså gjort meg til en skoleperson – det er en dreining i livet jeg som fri forfatter aldri så for meg.

William Nygaards legat 2022 ble delt ut under Aschehoug skoles sommerfest 8. juni av forlegger og konserndirektør Mads Nygaard. I juryens begrunnelse for tildelingen vektlegges følgende:

«Fabel speiler barns hverdag i dag. Ved å ha valgt temaer de er opptatt av, brytes barrierer mellom fagene ned. Lesing, skriving og kunnskap om språket veves så tett sammen med barnas liv at de til enhver tid lærer i en meningsfull kontekst. Vi leser ikke om sil, sol og los på første trinn, men om at doen på skolen faktisk ikke spiser barn. Vi lærer å lese og forstå med Fabel detektivbyrå. Vi trener ikke bare på å sette ord på egne meninger, men også å lytte aktivt til andres. Hvilke språklige knep må til for å overbevise mamma og pappa om at jeg skal få game en runde til?»

Stas å bli lagt merke til

Karianne Megard Grønli, lese- og skriverådgiver i Nordre Follo kommune, gleder seg over at arbeidet til de fire mottar en slik anerkjennelse.

– Det skal være gøy og spennende å lære og lese. Da må de yngste elevene få lese noe de kan undre seg over, snakke om, lære av og le av. Det var derfor vi skrev Fabel, og det er stas at det blir lagt merke til. Nå håper vi mange barn får glede av bøkene.

PRISVINNERNE: Forfatterne bak «Fabel 1-4» ble hedret under Aschehoug skoles hagefest. (Foto: Aschehoug)

– Noe av det virkelig utfordrende ved å skrive læreverk for de minste skolebarna er at man skal fange alle elevene – det foreligger ofte et enormt spenn i ferdighetene, fra dem som så vidt kan lese navnet sitt, til dem som kan lese en hel tekst flytende. Og disse skal også utfordres og stimuleres, sier Kjersti Lundetræ, professor i spesialpedagogikk og leder for Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking ved Universitetet i Stavanger.

Forfattet under pandemien

Det litt spesielle med Fabel et at læremiddelet ble delvis forfattet under pandemien, med alle de utfordringer det innebar.

– Det ga en del hindringer man vanligvis ikke støter på, men samtidig har vi lært oss å ta i bruk de digitale verktøyene som finnes, sier Anne-Birthe Nyhammer Bjorøy, avdelingsleder ved Landås skole i Bergen. Hun er svært glad over å motta en slik anerkjennelse for det mangeårige arbeidet det var å lage Fabel.

– Dette er virkelig stas. I utgangspunktet har jeg tenkt at det skal bli godt med litt mer tid og litt mer ro etter et så stort prosjekt. Men kanskje denne utmerkelsen øker sjansen for at jeg sier ja om jeg blir spurt om å være med på noe lignende en annen gang, avslutter Anne-Birthe.

I 2021 mottok de fire forfatterne også den prestisjetunge BELMA-prisen (Best European Learning Materials Awards), delt ut under den tradisjonstunge bokmessen i Frankfurt, og stemt frem av en komité av fagpersoner fra hele Europa.