Setter av millioner til rekordbot

Arno Vigmostad (foto: Vebjørn Rogne)

Regnskapsåret 2022: Vigmostad & Bjørke overrasker ved å gjøre regnskapsmessige avsetninger på hele 93 millioner for rekordgebyret som Konkurransetilsynet har ilagt forlaget.

Som det siste av «de fire store» forlagene har Vigmostad & Bjørke offentliggjort årsregnskapet for 2022. Sammenlignet med året før, falt omsetningen med 30 millioner kroner til 463 millioner kroner. Driftsunderskuddet summerte seg etter dette til 95 millioner (driftsoverskudd på 48 millioner i 2021).

Underskuddet inkluderer imidlertid en avsetning på hele 93 millioner kroner til gebyret forlaget ble ilagt av Konkurransetilsynet i november 2022 for å ha delt konkurransesensitiv informasjon i strid med konkurranselovens § 10 gjennom Bokbasen. «De fire store» forlagene ble til sammen ilagt gebyrer på over 500 millioner kroner. Verken Cappelen Damm (131 millioner), Gyldendal (252 millioner), eller Aschehoug (65 millioner) har imidlertid valgt å gjøre regnskapsavsetninger i sine fjorårsregnskap.

Absurd faktura

— Hvorfor slutter dere ikke ring med de andre tre forlagene, er dere ikke redd for at dette skal gi Konkurransetilsynet vitring, forlegger Arno Vigmostad?

— Avsetningen er overhodet ikke taktisk basert. Vi gjør bare det som vi mener er regnskapsmessig korrekt å gjøre. Du får heller spørre de andre hvorfor de ikke har gjort avsetninger.

— Det ligger ingen form for mulig aksept innebakt i avsetningen?

Overhodet ikke. Vår mening om gebyrvedtaket er klart kommunisert til Konkurransetilsynet, samt til Ankenemnden som skal behandle vår påklage nå i høst. Konkurransetilsynet har valgt å opprettholde vedtaket på tross av mange og viktige innsigelser fra oss og de øvrige forlagene. Vi har alltid valgt å være forsiktige i vurderinger regnskapsmessig. Vi mener vedtaket er helt feil, og egentlig uforståelig.

Av respekt for den lange saksbehandlingen hos Konkurransetilsynet så kan vi ikke være helt sikre på at vi blir frifunnet, og har valgt å kostnadsføre gebyret. Det er jo absurd å motta en faktura på over 90 millioner, men det ga i alle fall det nødvendige bilaget til regnskapet.

Nedgang i omsetning

I likhet med søsterselskapet Akademika har Vigmostad&Bjørke via imprintet Fagbokforlaget, sitt hovedfokus på fagbøker og lærebøker for høyere utdanning. Dette var bokgruppene med størst nedgang i fjor – minus 14 prosent, etter toppåret 2021.

Dette til tross, falt ikke omsetningen for forlaget samlet med mer enn med 6 prosent. Årsaken til dette var at Fagbokforlaget Undervisning hadde et salgsmessig toppår i 2022, mye takket være videregående skole hvor forlaget etablerte flere markedsledere, både innenfor studieforberedende og yrkesfag. Fagbokforlaget hadde også en spisset satsning på utvalgte fag i grunnskolemarkedet.

Les også: Motvind for Akademika

Allmennboktallene er vanskeligere å forstå. På spørsmål svarer Arno Vigmostad:

— Forlaget Vigmostad&Bjørke hadde flere salgssuksesser, blant annet storselgeren En nasjon i sjakk. På tross av dette hadde forlaget en forsiktig nedgang i salget i forhold til rekordåret før. Våre serieromaner, utgitt på Bladkompaniet, er fortsatt populære og endte med en liten salgsvekst i 2022.

Kostnadsvekst og redusert lønnsomhet

Arno Vigmostad legger ikke skjul på at fjor året bød på utfordringer:

— 2022 ble et år med betydelig kostnadsvekst, langt høyere enn forventet, slik mange andre har opplevd. Fortsatt tunge investeringer knyttet til fagreformen i skolen og betydelige investeringer i våre forlag kombinert med redusert omsetning, medførte at lønnsomheten sank betydelig etter mange år med gode resultater. Vi er vant til at lønnsomheten varierer litt fra år til år, men fjoråret ble helt klart dårligere enn forventet.

— Før gebyret fra Konkurransetilsynet, fikk vi et resultat på omtrent 4 millioner.