Rødgrønt ja til boklov og sakprosa

JA TIL BOKLOV: Åslaug Sem-Jacobsen (Sp), Freddy André Øvstegård (SV) og Trond Giske (Ap) i debatten.

Ikke uventet vil de rødgrønne lage en ny boklov om de får makt. Mer overraskende: Alle partier vil finansiere innkjøpsordningen for sakprosa.

Forleggerforeningen feiret sine 125 år med et jubileumsseminar i går og hadde invitert en rekke organisasjoner til å holde taler på Litteraturhuset der de neste årenes bokpolitikk sto på agendaen. Heidi Marie Kriznik i Forfatterforeningen snakket om strømming og kollektive avtaler, og var litt forbauset over at avkortingen fra Kulturrådet ikke ble berørt da politikerne fra Stortingets familie- og kulturkomité havnet i debatt. Men sakprosaforkjemperne fikk full uttelling.

«50 millioner» ropte generalsekretær Arne Vestbø i NFFo fra salen da Trond Giske (Ap) spurte ham om hva som trengs, et tall Giske kjenner godt fra sin tid som kulturminister. Det var der man startet å forhandle sist innkjøpsordningen for sakprosa skulle utvides.

Både Giske, Tage Pettersen (H), Freddy André Øvstegård (SV), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Carl-Erik Grimstad (V) var skjønt enige om at å heve sakprosaens status og andel i bibliotekene, er en prioritert oppgave i neste periode.

Rødgrønt ja til boklov

BOKLOVKAMERATENE: Freddy André Øvstegård og Trond Giske.

Øvstegård brakte selvsagt også bokloven på banen, og da nikket de rødgrønne.

Bokloven kom med Hadia Tajik som kulturminister i 2013, men bokloven var det første kulturminister Thorhild Widvey og hennes statssekretær Knut Olav Åmås demonterte da de tok over makta.

– SV vil også ha en egen skolebiblioteklov. der foregår det mye god formidling, sa Øvstegård. Han utfordret bransjen om mangfold, og mente Norge trenger en boklov.

– Der kan vi legge inn grepene vi trenger, sa han.

– Boklov, det må vi se på, vi kan ikke love noe, svarte Carl-Erik Grimstad.