Raja: – Bokbransjen må ta noen grep

Abid Q. Raja (foto: Ilja C. Hendel)

BLENDAHVIT BOKBRANSJE: – Det er gledelig at Dilani Vamapahan og bransjen nå setter søkelys på dette viktige temaet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Likestilling og mangfold kommer ikke av seg selv. Det krever systematisk og langsiktig arbeid, og her må bokbransjen åpenbart ta noen grep. Situasjonen nå, slik Dilani Vamapahan beskriver den, er ingen tjent med, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja til BOK365.

Dilani Vamapahan beskrev tirsdag den blendahvite norske forlagsvirkeligheten i sin BOK365-kronikk og i ledsagende intervju: «Bransjefolk snakker fagre ord om kunsten, åpenhet, mangfold og likeverd. Hva skjer når idealene møter realiteten? Ikke et eneste norsk forlag kan i dag si at de har flerkulturelt mangfold på arbeidsplassen».

Litteratur har en unik posisjon

Responsen har ikke uteblitt. Ledende forlagsfolk bekrefter Vamapahans beskrivelse og lover økt fokus på dette området. Forleggerforeningen er i gang med en kartlegging hos sine medlemmer.

– Det er gledelig at Dilani Vamapahan og bransjen nå setter søkelys på dette viktige temaet og viser vilje til å være relevante for hele befolkningen. Dette initiativet er i tråd med målene for litteraturpolitikken – bredde, mangfold og kvalitet, sier Raja, og legger til: – Litteratur har en unik posisjon til å gi rom for ytringsmangfold, minske avstand og binde mennesker sammen. Det overordnende målet er at kunst- og kulturlivet skal inkludere alle, uavhengig av for eksempel etnisitet, kjønn og funksjonsevne.

Trenger konkrete endringer

I sin kronikk Like barn leker best? påpeker Dilani Vamapahan at det ligger en betydelig gevinst i å fokusere på mangfoldet:

«Tenk på alle de gode bokprosjektene og forfatterstemmene der ute, som vi ikke ser, som ligger der uoppdaget. Tenk på det spennende mangfoldet vi går glipp av.»

Dette er kultur- og likestillingsministeren hjertens enig i:

– Litteraturen trenger et mangfold av stemmer, det er behov for folk med forskjellige verdensbilder, og dette må bokbransjen tak i nå, vi trenger konkrete endringer, sier Raja til BOK365.

Målrettet arbeid

Abid Q. Raja påpeker at inkludering og likestilling ikke bare bør være en ambisjon, men at det også er en plikt for norske arbeidsgivere:

– Det er behov for økt kompetanse om inkludering og et mer målrettet likestillingsarbeid. Mangfold må prioriteres i kunst- og kulturlivet i tiden framover. Som likestillingsminister vil jeg påpeke at alle arbeidsgivere, også i forlagsbransjen, har plikt til å jobbe aktivt, planmessig og målrettet for likestilling, i tråd med Likestillings- og diskrimineringsloven.

I kveld samler tidsskiftet Vinduet til en interessant seanse på Deichman Bjørvika: «Den kritthvite bokbransjen». Der leder Vinduet-redaktør Maria Horvei et panel bestående av Tine Kjær (Cappelen Damm), Aon Raza Naqvi (Third Culture Kids) og Mari Eeg (Deichman) – i tillegg til Dilani Vamapahan.