Lydbok-leven i Sherwoodskogen

KOMMENTAR: Hvem er Robin Hood og hvem er sheriffen av Nottingham i ukas forfatterkrangel rundt lydbøker og strømmetjenester? Anders Neraal guider deg gjennom konfliktsonen.

Forfatteropprøret på lydbøker har vært ukas «snakkis» i bokbransjen. Og i går kveld toppet det seg med motangrep fra forfatterkvartetten Gunnar Staalesen, Helene Uri, Roy Jacobsen og Anne Holt. Hva er bakgrunnen for konflikten?

Spiren til rabalderet som nå er under oppseiling er å finne hos Strawberry, et forlag som naturlig nok ønsker å utfordre gamle strukturer og markedsandeler i forlagsbransjen. Fra Strawberrys ståsted virker mange av bransjestrukturene forkalkede og til hinder for nødvendig nyskapning.

Tidlig på året proklamerte landets nye forlagskjempe at man ville satse tungt på å gå inn i nye digitale produkter og tjenester. Ett av grepene har vært å hente store deler av staben fra Gyldendals mangeårige melkeku, Rettsdata. Strawberry offentliggjorde i vår at forlaget hadde inngått et nært samarbeid med danske Karnov Group, Skandinavias ledende innen juridiske informasjonstjenester.

Les også: Går tungt inn i Strawberry-satsing

Bånn gass i lydbokfilen

Strawberrys arbeid med å sikre digitale lydbokrettigheter har således pågått under det meste av året. Bøkene det nå strides om er imidlertid bare en mindre del av satsingen, det er snakk om 82 titler av en langt større ambisjon. Det som utløser konflikten, er at dette er titler som inntil nå har vært på konkurrenten Lydbokforlagets hånd.

Gyldendal og Aschehoug har via felleseide Lydbokforlaget, med strømmetilbudet Fabel, forsøkt å hekte seg på suksessen til Storytel Norge, sistnevnte eid med like andeler av Cappelen Damm og den svenske strømmegiganten, Storytel AB. Selv om Fabel på få år – Fabel kom i gang et par år etter Storytel – har bidratt til å mer enn å doble omsetningen i Lydbokforlaget, ligger Fabel fortsatt et godt stykke bak Storytel Norge. I fjor omsatte Lydbokforlaget for 119 millioner kroner (inkludert egne royalty-inntekter, se nedenfor), mens omsetningstallet for Storytel viste 202 millioner (uten egne royalty-inntekter). I år kan tallene ende litt under 150 millioner for Fabel, mot nært det dobbelte for Storytel.

Har rundet milliarden

Over de fem siste årene kan man estimere de samlede norske strømmeinntektene til godt over en milliard kroner. Av denne bidrar Storytel med rundt 800 millioner, mens Lydbokforlaget vil ligge godt i underkant av 300.

I torsdagens VG opplyser Cappelen Damms leder, Tom Harald Jenssen at forlaget de siste fem årene har investert nærmere 200 millioner på å produsere over 6000 nye digitalisert lydbøker.

Les hele innlegget her: Når noen få ønsker seg hele kaka

Tom Harald Jenssen og Cappelen Damm har på egen kjøl, og via sin eierpost i Storytel Norge, hele perioden understreket at hovedkonkurrentene nå er de internasjonale strømmegiganter enn så lenge i mindre grad i bokformatet, slike som HBO, Viasat og Netflix.

Det avspiste Lydbokforlaget

Lydbokforlaget er noe av en underlig hybrid. I motsetning til den norske utgaven av Storytel, har de både forvaltet og produsert forfatternes lydbokrettigheter tiltransportert fra eierforlagene, samtidig som forlaget med den andre hånden driver strømmetjenesten Fabel.

Under samme femårsperiode som Cappelen Damm har satset 200 millioner, er Lydbokforlaget tilført 10 millioner i ny egenkapital fra Aschehoug og Gyldendal. Ettersom Lydbokforlaget har innehatt og forvaltet lydbokrettighetene, har likevel forlaget økonomisk kunne forsvare en betydelig produksjon av egne lydbøker.

Rettighetene er imidlertid nylig sagt opp av Gyldendal og Aschehoug/Oktober, slik at forlagene fra og med i høst forvalter disse selv. Med dette vil inntektene hos Lydbokforlaget reduseres, mens Fabel vil få nye kostnader å bokføre ved royalty-utbetaling til eierforlagene for de samme rettighetene.

Egenkapitalen i Lydbokforlaget vil imidlertid i første omgang øke. Dette ettersom forlaget vil måtte bli kompensert for «tapet» av rettighetene.

Lydbokforlaget har uansett stått med mindre kapitalmuskel enn Storytel til å kunne markedsføre strømmetjenesten Fabel, samtidig som forlaget har skullet audiodigitalisere Lydbokforlagets samlede rettighetsportefølje (Gyldendal, Aschehoug/Oktober) i konkurranse med Cappelen Damm. Antallet i Lydbokforlagets lydbokportefølje er dermed kun halvparten av Cappelen Damms.

Forfatterne som tapere?

For utenforstående kan det virke som om Lydbokforlaget (Fabel) bevisst har holdt tilbake sine bokrettigheter fra Storytel. Dette i et forsøk på å utligne i den skarpe konkurransen mellom de to. Dette har skapt stor irritasjon blant berørte Gyldendal-, Aschehoug- og Oktober-forfattere som dermed har vært ekskludert fra et betydelig inntektsfat.

Om man vil, kan man sammenligne situasjonen med et forlag som eksklusivt bruker egne forfatteres populære bøker til å etablere en bokhandel forlaget selv vil bygge opp og eie. Med de manglende leveransene til Storytel blir Bokavtalens bestemmelser om skaffe- og leveringsplikt satt alvorlig på prøve.

Har slept bena etter seg

Alt forrige sommer kunne BOK365 melde om direkte misnøye fra flere forfattere:

To tapere: Forfatterne og lytterne

Også daværende kulturminister Trine Skei Grande var den gang krystallklar:

Støtter Egeland: – Dette må komme på plass

Det kan synes som om Lydbokforlaget med noen grad av overlegg – i alle fall komfort – har slept bena etter seg i forhandlinger med Storytel Norge, vel vitende om at eksklusiviteten til egne forfattere har gitt forlaget et nødvendig konkurransefortrinn i forhold til storebror. Ønsket om å ha slikt et konkurransefortrinn, blir dermed noe forfatterne har måttet betale regningen for i form av tapt mulighet for inntekt.

Storytel uten «forfatter-eierskap»

Storytel Norge AS forvalter i motsetning til Lydbokforlaget, ikke forfatteres rettigheter. Her blir strømmetjenesten i hovedsak matet av titler fra aksjonæren Cappelen Damm, samt et femtitall andre og langt mindre forlag. Men altså med kun et fåtall titler fra «Fabel-forlagene» Gyldendal og Aschehoug/Oktober.

Fra februar i år har Lydbokforlaget hatt en seks måneders prøveleveranse med et fåtall (antagelig rundt 30) titler levert til Storytel. Avtalen ble 1. oktober utvidet til et «tresifret antall titler». Dette kan høres mye ut, men er det «tresifrete antallet» litt over hundre, representerer dette kun en mindre brøkdel av  det totale lydbiblioteket til forlaget.

Det kan være verdt å merke seg at intet forfatteropprør hva gjelder lydrettigheter, er å spore hos forfattere utgitt på Cappelen Damm. Vårt inntrykk er at Cappelen Damm hele tiden har ønsket å levere titler til Fabel, noe som synes naturlig – all den tid Fabel ikke byr på alvorlig konkurranse om markedsandel i strømmemarkedet. Inntekten er primært å regne som ekstra dekningsbidrag for Cappelen Damm.

Mister millioner

Beregninger BOK365 har gått igjennom, viser at en forfatter som Jørn Lier Horst har hatt nær fire ganger så høy inntekt på bøker han har hatt hos fra Storytel, enn hva han i samme periode har oppnådd på Fabel. Dette basert på lydbøker Horst har utgitt på Capitana (Strawberry) – og som dermed er gitt plass i begge strømmetjenestene. Tilsvarende kjenner vi til at Jørgen Jæger har mer enn tredoble inntekter fra Storytel – sammenlignet med samme bok på Fabel

Jørn Lier Horst leverte i 2019 nær en tredjedel av de 100 mest strømmede titlene hos Fabel. Tar man utgangspunkt i dette, vil man raskt kunne estimere et tap for Horst på langt over 10 millioner ved å ha vært «innelåst» på kun den minste av de to strømmetjenestene.

Tilsvarende ville man kunne beregne flere millioner i redusert inntekt for både Anne B. Ragde og Unni Lindell, samt rundt millionen for Tom Kristensen og Tom Egeland.

De siste fem årene har Gyldendal og Aschehoug samtidig betalt titalls av millioner til sine aksjonærer.

Storytel avventer

Strawberry tok i vår kontakt med Storytel for å lodde strømmeinteressen for de 82 aktuelle titlene de syv forfatterne nå vil hente tilbake. Først fikk forlaget en positiv tilbakemelding, og arbeidet med nyproduksjoner ble igangsatt. Via uformelle omveier fikk imidlertid Storytel tidlig i høst nyss om at Lydbokforlaget ville bestride Strawberry-rettighetene som «ikke rettmessige». Storytel tok derfor kontakt med Lydbokforlaget for en avklaring.

Svaret fra Lydbokforlaget var krystallklart. Oppsigelsen var ikke å anse som rettmessig:

«Oppsigelsen springer ikke ut fra forfatternes misnøye med Lydbokforlagets aktivitet, men et ønske om å overføre backlist fra originalforlaget til en ny utgiver.»

I gårsdagens VG karakteriserte Lydbokforlagets sjef, Ann-Kristin Vasseljen, nyinnspillingene som «piratutgaver».

Svaret fra Lydbokforlaget var alarmerende nok til at Storytel, av frykt for å bli holdt ansvarlig, returnerte lydbøkene fra Strawberry. Samtidig returnerte Storytel også tilsvarende titler mottatt fra Lydbokforlaget.

Det er bare å vente på neste ukes episode av norsk bokbransjes nye versjon av dramaserien Forviklingar.

Siste ord er på langt nær sagt.

ANDERS NERAAL

Les også: Duket for showdown

(Ill.foto: Russel Crowe i «Robin Hood», Universal Pictures 2010)